Campus Europae Scholarships (in Lithuanian)

VDU studentams, konkurso būdu atrinktiems vykti į Campus Europae tinklo universitetą, skiriama vieno semestro VDU mainų programų stipendija, papildomų studento mobilumo išlaidų (kelionės, pragyvenimo) padengimui. VDU mainų programų stipendijos apskaičiuojamos atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio šalyse, suskirsčius jas į tris šalių grupes:

I grupės šalys

Suomija – 1400,00 Lt/ mėn.

II grupės šalys

Austrija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Portugalija, Vokietija – 1200,00 Lt/ mėn.

III grupės šalys

Latvija, Lenkija, Turkija – 860,00 Lt/ mėn.

Stipendijos pervedimas

Stipendija pervedama dviem kartais:

  • 80 proc. stipendijos – prieš semestrą, pasirašius finansinę sutartį
  • 20 proc. stipendijos – likus mėnesiui iki semestro pabaigos, studentui atsiuntus užpildytą ataskaitą.

Konkurso būdu atrikti studentai yra atleidžiami nuo visų su studijomis priimančioje institucijoje susijusių mokesčių (studijų registracijos, egzaminų, laboratorijos ar bibliotekos), tačiau neatleidžiami nuo studijų mokesčio VDU. Tam tikras išlaidas tenka padengti pačiam studentui, pvz.: draudimo, studentų sąjungos mokesčius, kopijavimo paslaugų, gyvenamojo būsto nuomos mokesčius.

Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar šalies skiriamų stipendijų (t. y. studijų užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas). Taip pat studentas gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą, jei pageidauja gauti paskolą. Daugiau informacijos apie paskolas pateikiama Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo interneto puslapyje: www.vsf.lt.