Universiteto rektoriai

Iki Universiteto uždarymo 1950 m.

 1. Profesorius Jonas Šimkus (1873–1944)
  Pirmasis universiteto rektorius 1922–1923 m.
 2. Profesorius Vincas Čepinskis (1871–1940)
  Universiteto rektorius 1923–1924 m. ir 1929–1933 m.
 3. Profesorius Pranciškus Petras Būčys (1872–1951)
  Universiteto rektorius 1924–1925 m.
 4. Profesorius Petras Avižonis (1875–1939)
  Universiteto rektorius 1925–1926 m.
 5. Profesorius Mykolas Biržiška (1882–1962)
  Universiteto rektorius 1926–1927 m.
 6. Profesorius Mykolas Römeris (1880–1945)
  Universiteto rektorius 1927–1928 m. ir 1933–1939 m.
 7. Profesorius Pranas Jodelė (1871–1955)
  Universiteto rektorius 1928–1929 m.
 8. Profesorius Stasys Šalkauskis (1886–1941)
  Universiteto rektorius 1939–1940 m.
 9. Profesorius Antanas Purėnas (1881–1962)
  Universiteto rektorius 1940–1941 m. ir 1944–1946 m.
 10. Profesorius Julijonas Gravrogkas (1885–1968)
  Universiteto rektorius 1941–1943 m.
 11. Profesorius Juozas Kupčinskas (1906–1971)
  Universiteto rektorius 1947–1950 m.

Po Universiteto atkūrimo 1989 m.

 1. Profesorius Jurgis Vilemas (g. 1938 m.)
  Universiteto rektorius (Atkūrimo tarybos sprendimu) 1989–1990 m.
 2. Profesorius Algirdas Avižienis (g. 1932 m.)
  Universiteto rektorius 1990–1993 m.
 3. Profesorius Bronius Vaškelis (g. 1922 m.)
  Universiteto rektorius 1993–1996 m.
 4. Profesorius Vytautas Kaminskas (g. 1946 m.)
  Universiteto rektorius 1996–2006 m.
 5. Profesorius Zigmas Lydeka (g. 1954 m.)
  Universiteto rektorius 2006–2015 m.
 6. Profesorius Juozas Augutis (g. 1955 m.)
  Universiteto rektorius nuo 2015m.