Atkūrimo taryba

1989 03 30 – 1989 12 27

Pirmininkas

Prof. Jurgis Vilemas
(1989–1990 m. Universiteto tarybos sprendimu ėjęs rektoriaus pareigas),
Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas, Lietuva

Garbės nariai

 1. Dr. Valdas Adamkus, JAV
 2. Prof. Algirdas Avižienis, JAV
 3. Algirdas Brazauskas, Lietuva
 4. Prof. Viktoras Butkus, Lietuva
 5. Prof. Martynas Yčas, JAV
 6. Prof. Jonas Kubilius, Lietuva
 7. Prof. Česlovas Kudaba, Lietuva
 8. Prof. Vytautas Landsbergis, Lietuva
 9. Prof. Meilė Lukšienė, Lietuva
 10. Justinas Marcinkevičius, Lietuva
 11. Prof. Kazimira Danutė Prunskienė, Lietuva
 12. Kard. Vincentas Sladkevičius, Lietuva
 13. Prof. Vytautas Statulevičius, Lietuva
 14. Prof. Edvardas Varnauskas, Švedija
 15. Simas Velonskis, JAV
 16. Prof. Eduardas Vilkas, Lietuva

Išrinkti nariai

 1. Prof. Vaidotas Antanaitis, Lietuvos žemės ūkio akademija
 2. Prof. Romualdas Baltrušis, Kauno politechnikos institutas
 3. Prof. Juozas Blužas, Kardiologijos institutas
 4. Prof. Jurgis Brėdikis, Kauno medicinos institutas
 5. Prof. Feliksas Bukauskas, Kauno medicinos institutas
 6. Doc. Alvydas Butkus, Vilniaus universitetas
 7. Prof. Vladas Gronskas, Vilniaus universitetas
 8. Prof. Aronas Gutmanas, Kauno medicinos institutas
 9. Prof. Leonas Kairiūkštis, Lietuvos miškų ūkio institutas
 10. Doc. Antanas Karoblis, Kauno politechnikos institutas
 11. Prof. Leonas Klumbys, Kauno medicinos institutas
 12. Doc. Gediminas Kostkevičius, Kauno politechnikos institutas
 13. Doc. Rimantas Marčėnas, Vilniaus universitetas
 14. Prof. Stanislovas Masiokas, Kauno politechnikos institutas
 15. Prof. Algis Mickis, Kauno medicinos institutas
 16. Doc. Joana Misevičienė, Vilniaus universitetas
 17. Jurgis Oksas, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisija prie Kauno miesto savivaldybės
 18. Prof. Vytautas Paliūnas, Kauno politechnikos institutas
 19. Prof. Simas Ramutis Petrikis, Mokslo įstaiga „LIRA“
 20. Prof. Simonas Pileckis, Lietuvos žemės ūkio akademija
 21. Prof. Liudvikas Pranevičius, Kauno politechnikos institutas
 22. Prof. Algimantas Radzevičius, Vilniaus universitetas
 23. Prof. Kazimieras Ragulskis, Kauno politechnikos institutas
 24. Prof. Alfredas Smailys, Kardiologijos institutas
 25. Prof. Vladas Stauskas, Lietuvos statybos ir architektūros institutas
 26. Prof. Rimantas Šeinauskas, Kauno politechnikos institutas
 27. Prof. Vytautas Vaičiuvėnas, Kauno medicinos institutas
 28. Doc. Mindaugas Venslauskas, Kauno medicinos institutas
 29. Prof. Povilas Zakarevičius, Vilniaus universitetas