Atpažįstamas ir vertinamas

Ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniame kontekste VDU atpažįstamas kaip moderni aukštoji mokykla, atitinkanti šiandieninius kokybės standartus. Pasaulio aukštųjų mokyklų reitingas „QS World University Rankings“ kiekvienais metais į prestižinių pasaulio universitetų sąrašą, tarp 3 proc. planetos geriausiųjų, įtraukia ir Vytauto Didžiojo universitetą. Šiais metais VDU įvertintas 801+ pozicija.

VDU – tarptautiškiausias universitetas Lietuvoje

„QS World University Rankings“ laikomas vienu autoritetingiausių aukštųjų mokyklų vertinimo reitingų. Iš kitų reitingavimo sistemų jis išsiskiria tuo, kad stengiasi parodyti universiteto visumą – ne tik mokslo rezultatus ir produkciją, bet ir organizacijos kultūros, inovacijų, universiteto atvirumo ir prieinamumo skalę, studento santykio su dėstytojais vertinimą. Vertinant pasaulio aukštąsias mokyklas, šiame reitinge svarbiu kriterijumi taip pat laikomas tarptautinio personalo ir užsienio studentų proporcingumas: tai leidžia universitetams atsiverti tarptautiniams ekspertams ir vertinimams.

Norint patekti į „QS World University Rankings“ reitingų duomenų bazę, aukštajai mokyklai neužtenka pateikti duomenų apie save. Į reitingą universitetas įtraukiamas tik tuomet, kai jį teigiamai įvertina tam tikra procentinė akademinės ir darbdavių bendruomenės dalis. Darbdavių bei akademinės bendruomenės apklausą vykdo patys „QS World University Rankings“. Apklausa vykdoma neįprastai – vertintojams nepateikiamas universitetų sąrašas, siekiant, kad jie įvertintų ir mažus, nežinomus universitetus. Šio reitingo dėka ir patys universitetai sužino apie įvertinimus iš šalies.

2018 m. QS reitinge VDU išlaikė poziciją tarp 3 procentų geriausių pasaulio universitetų ir išliko tarptautiškiausiu Lietuvoje. Universitetas pagerino rezultatus dviejose kategorijose – pagal akademinę reputaciją (mokslinių tyrimų vertinimą) ir tarptautinių studentų dalį. VDU vėl buvo vienas iš keturių stipriausių Lietuvos universitetų, patekusių į šį reitingą. Iš viso pasaulyje šiuo metu yra apie 26 tūkstančiai universitetų.

VDU nuolat skiriami aukšti įvertinimai tarptautiniuose ir nacionaliniuose reitinguose, ypač – vertinant tarptautiškumą ir mokslinius pasiekimus. 2018 m. žurnalo „Reitingai“ instituciniame universitetų reitinge VDU užėmė trečiąją vietą, tačiau išliko lyderiu visoje Lietuvoje pagal konkuravimą tarptautinėje erdvėje, antroje vietoje – pagal mokslo, meno ar sporto veiklą ir personalo pasiekimus, studentų pasitenkinimą universitetu.

Didžiausiame tarptautiniame reitinge „U-Multirank“ 2018-aisiais VDU surinko aukščiausius įvertinimus („gerai“ ir „labai gerai“) net 16 kategorijų – tarp jų užsienio dėstytojų, absolventų įmonių, tarpdisciplininių publikacijų ir kitose kategorijose. Reitingas vertino pasaulio universitetų studijas, mokslą, žinių perdavimą, tarptautiškumą ir regioniškumą iš viso 35 kategorijose. Geriausi balai (1, arba „labai gerai“) VDU buvo skirti už rodiklius, kuriais buvo vertinama užsienio kilmės (tarptautinių) akademinių darbuotojų dalis, studentų mobilumas, meninė produkcija, bendros regioninės publikacijos, Kauno apskrityje dirbančių magistrų skaičius, absolventų įkurtų įmonių ir universiteto pumpurinių įmonių (angl. spin-off) skaičius bei bakalauro studijas numatytu laiku baigusių studentų dalis.

VDU yra pirmasis Lietuvoje klasikinis laisvųjų menų (lot. artes liberales) universitetas, kuriame įdiegta moderni Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija, padėjusi VDU pirmajam įtvirtinti tarpdiscipliniškumo ir tarptautiškumo idėjas mokymosi procese.