Švietimo amžius

Panašiu metu Lietuva ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) minėjo 25-ąsias atkūrimo metines. Vertiname įgytą studentų, šalies ir tarptautinės bendruomenės, visos visuomenės pasitikėjimą ir didžiuojamės tuo, ką per šį laikotarpį pavyko pasiekti. Vienintelis Lietuvoje artes liberales, klasikinis liberaliųjų menų universitetas, kuriame įdiegta moderni Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija, padėjusi VDU pirmajam įtvirtinti tarpdiscipliniškumo ir tarptautiškumo idėjas mokymosi procese, įrengtos naujausios ir vienos geriausių laboratorijų šalyje, modernizuota infrastrukūra, puoselėjama stipri humanistinė dvasia, leidžianti išlikti stipriu intelektiniu ir pilietiniu visuomenės židiniu, yra tai, kas VDU išskiria iš kitų universitetų.

Per šį atkūrimo laikotarpį VDU pasiekė brandžios pilnametystės ir tai mus skatina judėti dar toliau – kelti dar aukštesnius nacionalinius bei globalius kilnaus būvio tikslus ir stiprinti mokslo vaidmenį šalies darniajai plėtrai.

Žinojimo siekis turi būti gyvenimo būsena šiuolaikinėje, žinioms imlioje visuomenėje. Todėl XXI a. išsilavinimas yra ne tik viena pamatinių žmogaus teisių, užtikrinančių lyčių lygybę, kultūrinę įvairovę, taiką, aktyvų pilietiškumą, bet ir pagrindinis darnios plėtros variklis. Būtent universitetai kaip idėjų poligonai, kur didžiausia pažangiausių protų koncentracija, yra geriausios treniruočių erdvės šiai minčiai skleisti.

Yra aišku, kad XXI amžiuje nebeužtenka kalbėti apie tarptautiškumą, tarpdisciplininius tyrimus, skirtingų mokslo sričių sanglaudą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Turi būti daug daugiau ir įvairių kokybiško išsilavinimo kriterijų: sugebėjimas išmokyti save, mokėti pagimdyti savyje slypintį žinojimą tampa iššūkiu visai šalies švietimo ekosistemai. Nuo darželio iki universiteto, nuo tėvų iki visuomenės – visa turi būti sutelkta pažangių asmenybių kokybiškam ugdymui, kad dirva, į kurią įkrenta ir tarpsta grūdas, būtų derlinga ir palanki daigo stiebimuisi aukštyn.

Turi atsirasti tradicija lygiavertiškai diskutuoti apie mokslą, atliepiantį šių dienų visuomenės ir aplinkos iššūkius, technologines ir netechnologines inovacijas, įtraukią ir kūrybingą visuomenę, konkurencingos aplinkos kūrimą, išlaikant vertybių visumą, savitą tapatybę ir unikalumą globalioje rinkoje. Darnios plėtros ir mokslo sąveika yra neišvengiama.

Tik įsiklausymas į laikmetį, aplinką, visuomenės ir žmogaus poreikius gimdo genialias idėjas, padeda nuspėti ateities scenarijus. Dar niekuomet istorijoje ribos tarp valstybių nebuvo taip išblukę. Tokiame kontekste išskirtinumas daug labiau išryškėja mažuose dalykuose, miniatūrose. Globalizacija trina nacionalinį identitetą, tačiau ne specifinį kasdienį gyvenimą, kurį gyvename tam tikroje unikalioje vietovėje. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje žmogus turi gebėti judėti išsišakojančiomis perspektyvomis, atsispirti nusistovėjusiems trafaretams ir priimti pasaulį kaip milžinišką galimybių studiją.

Būtent VDU modernus mokymosi procesas, paremtas artes liberales idėja, yra artimiausias šių dienų lakiam būviui. Čia suteikiamos vienodos galimybės siekti ekspertinio žinojimo ir neapsiribojama vienu pasirinkimu. Ir plataus profilio, ir gilinantys žinias vienoje srityje ekspertai šiais laikais yra būtini.

VDU kaip vizionieriškas, nuolat save permąstantis universitetas atveria naują ugdymo idėjų permąstymo etapą ir skelbia šį amžių švietimo amžiumi. Amžiumi, kuomet idėja yra brangiausiai vertinama valiuta. Amžiumi, kada vėl iš naujo turime prisiminti ir permąstyti praeitį, dabartį ir ateitį kartu.