VDU. Švietimo amžius

Panašiu metu Lietuva ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) minėjo 25-ąsias atkūrimo metines. Vertiname įgytą studentų, šalies ir tarptautinės bendruomenės, visos visuomenės pasitikėjimą ir didžiuojamės tuo, ką per šį laikotarpį pavyko pasiekti. Vienintelis Lietuvoje artes liberales, klasikinis liberaliųjų menų universitetas, kuriame įdiegta moderni Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija, padėjusi VDU pirmajam įtvirtinti tarpdiscipliniškumo ir tarptautiškumo idėjas mokymosi procese, įrengtos naujausios ir vienos geriausių laboratorijų šalyje, modernizuota infrastrukūra, puoselėjama stipri humanistinė dvasia, leidžianti išlikti stipriu intelektiniu ir pilietiniu visuomenės židiniu, yra tai, kas VDU išskiria iš kitų universitetų. Toliau…

Ekspertai apie švietimą: švietimo kryptis yra pamesta

Nors šiandien pasaulyje nėra vieningos nuomonės, ar švietimas yra viešasis gėris, ar individuali investicija, t.y. prekė, kurią aš nusiperku ir turiu, tačiau gravitacija vyksta, pastebi VDU prorektorė prof. Natalija Mažeikienė: „Daug žmonių, turėdami individualią naudą (aukštąjį išsilavinimą), sukuria visuomeninį efektą“. Toliau…

Patyčinis švietimas

Patys įvairiausi duomenys rodo, kad moksleivių patyčios Lietuvoje pasiekė epidemijos lygį. Viešojoje erdvėje nuolat pasirodo specialistų ir susirūpinusių piliečių aiškinimai, kurie remiasi socialinio išmokimo teorija, kad elgsenos, taip pat ir patyčių, išmokstama. Toliau…

Universitetas kaip atsisakymo erdvė: 7 „be“

Koks universitetas atitiktų savo idėją? Apie tai vis prabylama panašiu metų laiku – kiekvienas siekia paskelbti, kad jis suvokia universitetą teisingiausiai, kad jis geriausiai mato trūkumus ir nebijo jų įvardyti. Vadinasi – stokit pas mus, štai kaip mes mąstome…Toliau…

Vaizdo įrašai

Istorikai prisimins Vasario 16-osios Lietuvą

Rugsėjo 14-16 dienomis Kaune istorikai prisimins Vasario 16-osios Lietuvą – Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks ketvirtasis šalies istorikų suvažiavimas, kuris šį kartą bus skirtas 100-osioms Lietuvos valstybingumo atkūrimo metinėms.

VDU studijuos pirmakursiai su aukščiausiais balais

Po pagrindinio priėmimo pirmojo ir antrojo etapų VDU – vieni aukščiausių valstybės finansuojamų pirmakursių konkursinių balų: VDU yra vos 5 proc. studijų programų, į kurių valstybės finansuojamas vietas buvo priimti stojantieji su mažesniu konkursiniu balu nei 4. Tai yra geriausias rezultatas tarp 5 didžiausių Lietuvos universitetų.

VDU startuoja atviros e-studijos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) nuo rugpjūčio mėnesio pradeda registraciją į atviras e-studijas. VDU visuomenei siekia siūlyti kuo platesnę prieigą prie studijų ir mokslo, o nuotolinės studijos organizuojamos atsižvelgus į mokslininkų ištyrinėtas inovacijas.

Apie universitetus ir pinigus

Šių dienų svarstymuose apie aukštojo mokslo reformą kaip pagrindinis sprendimas siūloma universitetų tinklo pertvarka. Jos esmė – palikti universitetams daugiau mažiau esamą finansavimą ir jį padalinti mažesniam universitetų skaičiui, tuomet tie bus turtingesni, konkurencingesni ir kokybiškesni . Ši logika ne tik girdėta, bet Lietuvoje ne kartą išbandyta. Tai yra lietuviškas krizių „valdymo“ receptas, kai siūloma taupyti, taupyti ir dar kartą taupyti, o finale dar šiek tiek perdalinti „nusipelniusiems gyventi geriau“, kurių sąrašas paprastai pridedamas.

Aukštasis mokslas: ką tikrai reikia reformuoti?

Pirmas ir bene svarbiausias aukštojo mokslo reformų taikinys turėtų būti studijų programos. Jos – Lietuvos universitetų Achilo kulnas, nes visų pirma jų yra per daug. Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) duomenimis, Lietuvoje 2017 m. pradžioje buvo registruota daugiau nei 1460 studijų programų.

VDU kviečia mokytojus dalyvauti seminaruose

Balandžio 13 dieną Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) organizuoja seminarus mokytojams, mokyklų ir gimnazijų darbuotojams bei vadovams. Profesinio tobulėjimo mokymų metu mokyklų atstovai galės pagilinti bei praplėsti žinias pagal savo mokomą dalyką ar pasirinkti bendrojo ugdymo seminarą.

Globalus švietimas

Globalus švietimas skatina pilietiškumą

Įvyko diskusija „Darnus vystymasis aukštojoje mokykloje“, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO). Jos metu buvo aptariamos dėstytojų kompetencijos ir jų vaidmens kaita aukštųjų mokyklų ugdyme ir globalaus švietimo strategijos.

Vizija – įtvirtinti Lietuvos kaip mokslo šalies įvaizdį

Per trumpą laiką Singapūras tapo viena labiausiai klestinčių šalių pasaulyje, pralenkdamas JAV ir JK. 2015 m. Pasaulio banko verslo sąlygų reitinge „Doing Business“ Singapūras išliko draugiškiausia pasaulio valstybe verslui. Dėl patrauklių sąlygų jis pritraukia ne tik investicijas, bet tampa ir vis populiaresne šalimi gyventi, dirbti ir mokytis. „Visa ši sėkmė nėra atsitiktinė, o nulemta kryptingo darbo ir laikantis vieningos šalies strategijos“, – teigia VDU Tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė.

„Alchemija“: Švietimo amžius

Švietimo amžius. Tai paskutinė ciklo laida. Buvo paliestas tik pats paviršius. Toliau mums teks tęsti visiems, visuomenei. Juk kiekvienas iš mūsų arba kuria švietimo sistemą, arba yra jos dalyvis, arba ir tas, ir tas.

„Alchemija“: Laisvė

Laida apie laisvę ir kritinį mąstymą. Jei norite, apie maištą universiteto aplinkoje. Klausiame, kokia yra aukštojo mokslo esmė?

„Alchemija“: Socialinis kapitalas

Mokiniai yra lyginami vienas su kitu, o ne jų asmeninis progresas, kurį jie padaro per tam tikrą laiką. Laida skirta socialiniam jautrumui švietimo sistemoje. Nuo tolerancijos iki patyčių ir neįgaliųjų teisių.

Visos naujienos