Menų fakultetas

Sutrumpinimai:

Mobilumo tipas:

ST – dėstytojų (bei kito personalo) mobilumas, SMS – studentų mobilumas.

Studentų mainų pakopa (išvykst. / atvykst. studentai):

I – pirmoji pakopa (bakalauras), II – antroji pakopa (magistrantūra), III – trečioji pakopa (doktorantūra).

Spec. – tai partnerinės aukštojo mokslo institucijos paslaugos ir infrastruktūra, pritaikytos studentams su specialiaisiais poreikiais.

Daugiau informacijos apie šias paslaugas ir infrastruktūrą ieškokite VDU intraneto „First Class“ skiltyje „Erasmus+ Agreements“ (VDU skelbimai>TRT diskusijos>Erasmus+ Agreements).

Menotyros katedra

Partnerinė aukštojo mokslo institucija Šalies kodas ST (išv.) ST (atv.) SMS (išv.) SMS (pakopa) SMS (atv.) SMS (pakopa) Spec.
Estonian Academy of Arts EE + + + I ; II ; III + I ; II ; III
University of Castilla-La Mancha ES + + + I + I +
Adam Mickiewicz University in Poznan PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
University of Warsaw PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Karabuk University TR + + + I + I

Šiuolaikinių menų katedra

Folkwang University of the Arts DE + + + I + I
Ecole Superieure d’Art et Design FR + + + I + I
University of Savoie FR + + + I + I
Rezekne University of Applied Sciences LV + +
Maria Curie Sklodowska University PL + + + I ; II + I
ESAD – Escola Superior de Artes e Design PT + + + I + I
University of Suffolk UK + + + I + I
University of Central Lancashire UK + + + I + I +
University of Salford UK + + + I + I

Teatrologijos katedra

University of Helsinki FI + + + I ; II + I ; II +
University of Rouen FR + + + I ; II ; III + I ; II ; III
University of Bergen NO + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
Adam Mickiewicz University in Poznan PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
Jagiellonian University in Krakow PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Stockholm University SE + + + I ; II ; III + I ; II ; III +