Katalikų teologijos fakultetas

Sutrumpinimai:

Mobilumo tipas:

ST – dėstytojų (bei kito personalo) mobilumas, SMS – studentų mobilumas.

Studentų mainų pakopa (išvykst. / atvykst. studentai):

I – pirmoji pakopa (bakalauras), II – antroji pakopa (magistrantūra), III – trečioji pakopa (doktorantūra).

Spec. – tai partnerinės aukštojo mokslo institucijos paslaugos ir infrastruktūra, pritaikytos studentams su specialiaisiais poreikiais.

Daugiau informacijos apie šias paslaugas ir infrastruktūrą ieškokite VDU intraneto „First Class“ skiltyje „Erasmus+ Agreements“ (VDU skelbimai>TRT diskusijos>Erasmus+ Agreements).

Partnerinė aukštojo mokslo institucija Šalies kodas ST (išv.) ST (atv.) SMS (išv.) SMS (pakopa) SMS (atv.) SMS (pakopa) Spec.
Rezekne University of Applied Sciences LV + + +
University of Malta MT + + + I, II + I, II +
Riga Higher Institute of Religious Sciences affiliated to the Pontifical Lateran University (RARZI) LV + + +
The John Paul II Catholic University of Lublin PL + +