Teisės fakultetas

Sutrumpinimai:

Mobilumo tipas:

ST – dėstytojų (bei kito personalo) mobilumas, SMS – studentų mobilumas.

Studentų mainų pakopa (išvykst. / atvykst. studentai):

I – pirmoji pakopa (bakalauras), II – antroji pakopa (magistrantūra), III – trečioji pakopa (doktorantūra).

Spec. – tai partnerinės aukštojo mokslo institucijos paslaugos ir infrastruktūra, pritaikytos studentams su specialiaisiais poreikiais.

Daugiau informacijos apie šias paslaugas ir infrastruktūrą ieškokite VDU intraneto „First Class“ skiltyje „Erasmus+ Agreements“ (VDU darbuotojai>TRT diskusijos>Erasmus+ Agreements).

Partnerinė aukštojo mokslo institucija Šalies kodas ST (Išv.) ST (Atv.) SMS (Išv.) SMS (pakopa) SMS (Atv.) SMS (pakopa) Spec.
Angel Kanchev University of Ruse BG + + + I ; II + I ; II
Masaryk University CZ + + + I ; II + I ; II +
Trier University DE + + + I ; II + I ; II
Carlos III University of Madrid ES + + + I + I +
University of a Coruna ES + + + I ; II + I ; II +
University of Barcelona ES + + + I ; II + I ; II +
University of Extremadura ES + + + I ; II + I ; II +
University of Zaragoza ES + + + I ; II ; III + I ; II ; III
University of Eastern Finland FI + + + I ; II + I ; II
University of Turku FI + + + I ; II + I ; II
Institut d‘Etudes Politiques de Grenoble FR + + + I ; II + I ; II +
University of Paris 13 FR + + + I ; II + I ; II +
University of Paris Dauphine FR + + + I ; II + I ; II +
University of Zagreb HR + + + I ; II + I ; II +
University of Szeged HU + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Ca’ Foscari University of Venice IT + + + I ; II + I ; II +
University of Cagliari IT + + + I ; II + I ; II
University of Genoa IT + + + I + I +
University of Luxembourg LU + + + I ; II + I ; II
Nicolaus Copernicus University PL + + + I ; II + I ; II +
University of Bialystok PL + + + I ; II + I ; II +
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu RO + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Orebro University SE + + + I ; II + I ; II +
Trnava University in Trnava SK + + + I ; II + I ; II +
Anadolu University TR + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
Gazi University TR + + + I ; II + I ; II