Menų fakultetas

Sutrumpinimai:

Mobilumo tipas:

ST – dėstytojų (bei kito personalo) mobilumas, SMS – studentų mobilumas.

Studentų mainų pakopa (išvykst. / atvykst. studentai):

I – pirmoji pakopa (bakalauras), II – antroji pakopa (magistrantūra), III – trečioji pakopa (doktorantūra).

Spec. – tai partnerinės aukštojo mokslo institucijos paslaugos ir infrastruktūra, pritaikytos studentams su specialiaisiais poreikiais.

Daugiau informacijos apie šias paslaugas ir infrastruktūrą ieškokite VDU intraneto „First Class“ skiltyje „Erasmus+ Agreements“ (VDU skelbimai>TRT diskusijos>Erasmus+ Agreements).

Menotyros katedra

Partnerinė aukštojo mokslo institucija Šalies kodas ST (Išv.) ST (Atv.) SMS (Išv.) SMS (pakopa) SMS (Atv.) SMS (pakopa) Spec.
Estonian Academy of Arts EE + + + I ; II ; III + I ; II ; III
University of Castilla-La Mancha ES + + + I + I +
Adam Mickiewicz University in Poznan PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
University of Warsaw PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Karabuk University TR + + + I + I

Šiuolaikinių menų katedra

ESAD – Escola Superior de Artes e Design PT + + + I + I
University Campus Suffolk UK + + + I + I

Teatrologijos katedra

University of Helsinki FI + + + I ; II + I ; II +
University of Rouen FR + + + I ; II ; III + I ; II ; III
University of Bergen NO + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
Adam Mickiewicz University in Poznan PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III +
Jagiellonian University in Krakow PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Stockholm University  SE + + + I ; II ; III + I ; II ; III +