Menų fakultetas

Sutrumpinimai:

Mobilumo tipas:

ST – dėstytojų (bei kito personalo) mobilumas, SMS – studentų mobilumas.

Studentų mainų pakopa (išvykst. / atvykst. studentai):

I – pirmoji pakopa (bakalauras), II – antroji pakopa (magistrantūra), III – trečioji pakopa (doktorantūra).

Katedra Partnerinė aukštojo mokslo institucija Šalies kodas ST (išv.) ST (atv.) SMS (išv.) SMS (pakopa) SMS (atv.) SMS (pakopa)
Menotyros University of Castilla-La Mancha (UCLM) ES + I
Menotyros Adam Mickiewicz University in Poznan PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Menotyros University of Warsaw PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Menotyros ESAD – Escola Superior de Artes e Design PT + +
Menotyros Karabuk university TR + + + I + I
Šiuolaikinių menų Catholic University College for Education Graz  AT + + + I + I
Šiuolaikinių menų Estonian Academy of Arts EE + + + I ; II + I ; II
Šiuolaikinių menų ESAD – Grenoble – Valence FR + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Šiuolaikinių menų ESAD – Escola Superior de Artes e Design PT + + + I + I
Šiuolaikinių menų University of Central Lancashire UK + +
Teatrologijos Aarhus University DK + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Teatrologijos Univerasity of Helsinki FI + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Teatrologijos University of Rouen FR + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Teatrologijos University of Bergen NO + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Teatrologijos Adam Mickiewicz University in Poznan PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Teatrologijos Jagiellonian University in Krakow PL + + + I ; II ; III + I ; II ; III
Teatrologijos Stockholm University  SE + + + I ; II ; III | II + I ; II ; III