Užsienio kalbų institutas

Vytauto Didžiojo universitete laikomasi nuostatos, jog geras kelių užsienio kalbų mokėjimas yra neatsiejama šiuolaikinio universitetinio išsilavinimo dalis. Užsienio kalbų institutas siūlo plačiausią Lietuvoje ir vieną plačiausių Europoje užsienio kalbų studijų pasirinkimą.

Išskirtinis VDU bruožas ir artes liberales dvasią atitinkanti vertybė – visų fakultetų studentams sudaryta galimybė pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 30 modernių ir klasikinių kalbų. Taip VDU studentai praturtina savo išsilavinimą daugiakalbe kompetencija – pačių suformuotu unikaliu dviejų-trijų-keturių ir daugiau kalbų studijų planu, įgydami konkurencinį pranašumą globalioje darbo rinkoje.

Kiekvienas VDU pirmosios pakopos programų studentas turi įgyti B2 lygio anglų kalbos kompetencijas (pagal Europos Tarybos kalbų mokėjimo lygių sistemą). Siūlomi specializuoti anglų kalbos C1 bei C1/C2 lygio dalykai: verslo, teisės, politikos, argumentinė, akademinė anglų kalba. Teikiami ir kitų kalbų dalykai skirti specifinių tikslų kalbinei kompetencijai tobulinti: rusų verslo kalba (B1), vokiečių kalba profesinėje veikloje (C1).

Užsienio kalbų mokomasi intensyviai – šešis kartus per savaitę. Keturis kartus vyksta seminarai auditorijose ir kompiuterinėje kalbų mokymosi laboratorijoje SANAKO LAB 300. Kiti du užsiėmimai vyksta virtualioje Moodle aplinkoje, dalyvaujant diskusijų forumuose, rengiant grupės projektus, atliekant interaktyvias užduotis. Kalbų moko daugiau nei 50 dėstytojų, dešimčiai iš jų dėstoma kalba yra gimtoji.

UKC kasmet siūlo įvairių kalbos ir kultūros dalykų: „Arabų kraštų kultūra“, „LDK lotyniškoji literatūra ir kultūra“, „Antikinio pasaulio kultūra“, „Antikinė mitologija“, „Simbolika“, „Helenizmo kultūra ir krikščionybė“, „Tiurkų pasaulis“, „Tiurkų kraštų kultūra“, „Islamas šiuolaikiniame pasaulyje“, „Šiuolaikinė portugalų kultūra“ (anglų kalba).

UKC aktyviai skatina kalbų mokymąsi: rengia knygų parodas, kino filmų užsienio kalba peržiūras, organizuoja kalbų savaites ir kitus renginius. Vienas iš populiariausių renginių – Europos kalbų dienos šventė. Tai viešos paskaitos daugiakalbystės tematika, aktyvus kalbų mokymas/is įtraukiant užsienio studentus bei linksmi, spalvingi ir išradingi studentų bei svečių, moksleivių, pasirodymai. Kasmet VDU Europos kalbų dienos renginiai persikelia ir į Kauno mokyklų erdves.

Mokytis kalbų grupėse kartu su VDU studentais arba atskiruose vakariniuose kursuose kviečiami kitų universitetų studentai, VDU darbuotojai, VDU „Rasos“ gimnazijos moksleiviai, Kauno bendruomenės nariai.