Inovatyvių studijų institutas

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas (ISI) siekia vykdyti efektyvią ir darnią nuotolinių studijų plėtrą universitete, remiantis Lietuvos švietimo strateginiais tikslais ir Lietuvos nuotolinio bei e.mokymosi (LieDM) asociacijos uždaviniais bei prioritetais.

Instituto siekis

  • Plėtoti nuotolinės studijas Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvoje

Pagrindiniai uždaviniai

  • Konsultuoti dėstytojus rengiant ir realizuojant nuotolines studijas
  • Kurti ir skleisti e.mokymosi strategijas
  • Tobulinti dėstytojų gebėjimus, reikalingus kurti ir realizuoti nuotolines studijas
  • Mokyti dėstytojus įvertinti parengtų ir realizuotų studijų dalykų nuotoliniu būdu studijų kokybę
  • Skatinti socialinę ir profesinę tinklaveiką akademinės bendruomenės tarpe
  • Vykdyti mokslinius tyrimus nuotolinių studijų srityje, ir skatinti jų pritaikomumą praktikoje

Nedidelis, bet aukštos kvalifikacijos ISI kolektyvas gali padėti parengti nuotolinio mokymo(-si) turinį, patarti kaip organizuoti nuotolines studijas bei pasirengti dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, įvertinimui bei atestacijai.

VDU narystė nuotolinio ir e.mokymosi organizacijose