Teisės fakultetas

2011 m. fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo moksleiviams skirtą nemokamą 15-os Teisės pagrindų paskaitų ciklą „Teisė ir aš“. Jo metu moksleiviai bendrauja su geriausiais fakulteto dėstytojais, naudojasi fakulteto skaitykoje sukaupta naujausia literatūra. Išklausiusiems visą ciklą suteikiami pažymėjimai, o įstojusiems į VDU – užskaitomas kursas. Moksleivių įspūdžiai – Kristijono Jakubsono videoreportaže:

Teisės studijos Vytauto Didžiojo universitete turi ilgą tradiciją. 1922–1940 m. universitete  teisės studijoms vadovavo žymus teisininkas ir mokslininkas prof. Petras Leonas, dėstė garsūs to meto profesoriai Vaclovas Biržiška, Mykolas Römeris, Antanas Kriščiukaitis. Sovietmečiu teisininkai Kaune nebuvo rengiami. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir atnaujinus Vytauto Didžiojo universiteto veiklą, nuo 1995 metų vėl vykdomos teisės studijos.

Teisės studijos VDU atkurtos ir parengtos pagal vakarietišką universitetų modelį. Šį pasirinkimą lėmė aukštos kvalifikacijos teisininkų, kurie būtų gerai įvaldę teisinę anglų kalbą, būtų įgiję platų, liberalų išsilavinimą ir galėtų dirbti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, poreikis. Šiuo metu fakultete vykdomos vientisosios teisės studijos, kurios apima bakalauro ir magistro studijas. Baigus studijas suteikiamas vientisųjų studijų teisės magistro laipsnis ir teisininko profesinė kvalifikacija.

Teisės fakulteto studentai kartu su studijų baigimo diplomu gali gauti ir Mičigano valstybinio universiteto (JAV) transnacionalinės teisės sertifikatą, kuris liudija, kad fakulteto absolventas yra išklausęs tarptautinės teisės pagrindinius kursus ir gerai moka teisinę anglų kalbą. VDU – pirmasis Lietuvoje ir vienas iš nedaugelio universitetų Europoje, pasirašiusių tokio pobūdžio sutartį su vienu prestižiškiausių JAV universitetų.

VDU Teisės fakultetas išsiskiria aktyvaus dėstymo (sokratinio) metodo taikymu paskaitų metu. Atsisakyta įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas kalba, o studentai konspektuoja. Vyksta diskusijos, praktiniai užsiėmimai, kurių metu analizuojami teisės nuostatų pritaikymo konkrečioms situacijoms atvejai, koliziniai teisės uždaviniai sprendžiami taikant klausimų ir atsakymų formą. Taip studijuojama JAV ir pažangiausiose Europos teisės mokyklose. Daugelis teisės specialistų ir mokslininkų pripažįsta, kad naudojant sokratinį dėstymo metodą geriausiai parengiama teisininko profesijai. Prie šiltos ir kolegiškos studentų ir dėstytojų bendravimo aplinkos prisideda ir tai, kad Teisės fakulteto kolektyvą sudaro jauni ir perspektyvūs dėstytojai, gerbiantys studentų drąsą, iniciatyvumą ir kūrybingumą.

Teisės fakultete dėsto aukštos kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai, savo sričių (civilinės, baudžiamosios, administracinės, darbo ir kitų teisės sričių) specialistai, užtikrinantys visų žinių ir įgūdžių, būtinų verstis teisininko praktika Lietuvoje, profesionalų suteikimą. Kadangi dauguma dėstytojų yra praktikuojantys teisininkai, studentai ne tik supažindinami su visais būtinais Lietuvos teisės elementais, tačiau Lietuvos teisė yra nagrinėjama nuolat pabrėžiant ir išryškinant jos praktinio pritaikomumo problemas.

Teisės fakulteto mokslininkai savo veikloje daug dėmesio skiria globalizacijos įtakos teisei problemoms. Būdama itin aktualia, ši problematika generuoja inovatyvius mokslinius tyrimus, dėmesys jai leidžia užtikrinti dėstomos medžiagos šiuolaikiškumą ir aktualumą. Mokslininkų tyrimai skelbiami Teisės fakultete rengiamose, šiai problematikai skirtose konferencijose, Teisės fakulteto kartu su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetu leidžiamame moksliniame žurnale anglų kalba „Baltic Journal of Law & Politics“, žurnale „Teisės apžvalga“ bei kituose moksliniuose leidiniuose.

Didelę dalį teisės dalykų Teisės fakulteto studentams dėsto teisės specialistai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Daug dėmesio skiriama teisinėms anglų kalbos žinioms, todėl VDU Teisės fakulteto absolventai geba analizuoti teisinius dokumentus anglų kalba ir gali konkuruoti su geriausiais Vakarų Europos teisininkais, dalyvauti konkursuose į europines ir tarptautines institucijas.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • 600–700 studentų
  • 15–20 nuolatinių ir 10–15 vizituojančių užsienio dėstytojų

Fakulteto struktūra

Vientisųjų teisės studijų programa

Gretutinių studijų programa

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį