Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – tai įdomios ir uždegančios studijos, galimybė tobulintis kituose Europos universitetuose, atvira, kolegiška ir daugiakultūrinė aplinka, abipusė dėstytojų ir studentų pagarba, nekomercinio kino ir geros muzikos vakarai, karštos diskusijos ir didelės ateities galimybės. Visa tai suteikia puikių galimybių tapti ne tik gerais savo srities ekspertais, bet ir kritiškai mąstančiais, tolerantiškais visuomenės nariais. Studijuojantiems siūloma lanksti studijų sistema, galima rinktis dalykus pagal poreikius ir pomėgius.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, kaip atskiras universiteto padalinys, pradėjo veikti 2000 m. Jis atsiskyrė nuo iki tol buvusio Tarptautinės teisės ir politikos mokslų instituto. Fakulteto studentų bendruomenė labai įvairi – tai būsimieji politologai, diplomatai, viešojo administravimo, regionų politikos ir ekonomikos, integruotos komunikacijos specialistai, žurnalistai.

Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su geriausiais Europos ir viso pasaulio universitetais. Pagal „LLP / Erasmus“ inicijuojamą studentų ir dėstytojų mainų programą bei dvišales sutartis kasmet vykstama studijuoti į Jungtinės Karalystės, Austrijos, Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Italijos, Švedijos, Norvegijos, JAV, Pietų Korėjos, Taivano bei kitus universitetus. Svetur studentai semiasi teorinių bei praktinių žinių, sužino apie kaimyninių šalių kultūrą ir papročius.

Kiekvienais metais fakulteto siūlomas studijų programas pasirenka gabiausi Lietuvos viduriniųjų mokyklų bei gimnazijų abiturientai, kurie greitai tampa aktyviais universiteto bendruomenės nariais, įsijungia į Studentų atstovybės bei kitų organizacijų ir klubų veiklą.

Nuo pat fakulteto įkūrimo pradžios jame veikia Akademinis politologų klubas, kurio nariai organizuoja susitikimus ir diskusijas su žymiais politikais, mokslininkais ir visuomeniniais veikėjais. Kasmet rengiama respublikinė studentų politologinė olimpiada, kurių laimėtojus priima pokalbiams LR Prezidentas ir Užsienio reikalų ministras. Jau kelis metus sėkmingai gyvuoja fakulteto Savanorių komanda, reikšmingai prisidedanti prie įvairių fakulteto veiklų organizavimo ir vykdymo: nuo diskusijų ir mokslinių konferencijų organizavimo iki fakulteto švenčių rengimo, linksmo ir prasmingo bendruomenės laiko leidimo užtikrinimo, gyvos ir bendruomeniškos fakulteto atmosferos kūrimo. Studentai aktyvūs ir fakulteto mokslinėje veikloje. Kasmet rengiamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose dalyvauja ne tik fakulteto, bet ir kitų Lietuvos bei užsienio universitetų studentai. Studentų moksliniai tyrimai publikuojami fakulteto tęstiniuose leidiniuose: „Politikos mokslų almanachas“, „Žiniasklaidos transformacijos“.

Liberali universiteto bei Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto struktūra, katedrų ir centrų bendradarbiavimas padeda ne tik organizuojant studijas, bet ir rengiant seminarus, konferencijas, dalyvaujant tarpdisciplininiuose moksliniuose ir taikomuosiuose tyrimų projektuose. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas dalyvauja bendrojoje penkių Europos universitetų magistro studijų programoje „Tarpdisciplininė Rytų Europos tyrimų ir studijų magistrantūra – MIREES“.

Fakultete nuolat dėsto Užsienio reikalų ministerijos diplomatai, dažnai su paskaitomis atvyksta Lietuvos užsienio atstovybių vadovai, europarlamentarai, LR Seimo nariai, įvairių ministerijų specialistai, taip pat žurnalistai, visuomeninių organizacijų lyderiai, ekspertai, mokslininkai iš užsienio. Studentai turi galimybę atlikti praktiką LR Prezidentūroje, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijose, kitose valstybinėse institucijose.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 1000 studentų
  • apie 50 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Ispanijos, Danijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Norvegijos, Vokietijos ir kt. šalių universitetuose. Taip pat išvykti studijuoti semestrui ar vieneriems metams pagal fakulteto dvišales sutartis. Studentai aktyviai naudojasi ir „Erasmus“ praktikų teikiamomis galimybėmis.

Studentų veikla

  • Akademinis politologų klubas