Muzikos akademija

Dėstytojų ir studentų mintys apie akademiją – Kristijono Jakubsono videoreportaže.

VDU Muzikos akademijoje (iki 2011 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetas) dirba talentingi muzikai ir profesionalūs pedagogai – žymūs fortepijono, styginių, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų muzikos, džiazo atlikėjai, dainininkai – Lietuvoje ir pasaulyje garsūs menininkai, tarp kurių yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų. 2010 m. studijų programų vykdymo kokybė sulaukė teigiamų tarptautinių ekspertų komisijos ir  atsiliepimų. Apie 90 proc. per 20 gyvavimo metų išleistų absolventų tapo aktyviai koncertuojančiais menininkais, muzikinių teatrų solistais ir chorų dainininkais, nepakeičiamais orkestrų muzikantais, profesionaliais muzikos mokytojais, aukštųjų mokyklų  dėstytojais, koncertmeisteriais, įvairių kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojais.

VDU Muzikos akademija – besikeičiantis, dinamiškas universiteto padalinys, kuriame derinamos geriausios muzikinio ugdymo tradicijos (didelis dėmesys atlikimo meno meistriškumo tobulinimui, tiesioginiam dėstytojo profesinės patirties perdavimui, nuosekliam pasirinktos specialybės mokymui) ir platus universitetinis lavinimas (kalbų, humanitarinių, socialinių mokslų studijos), ugdantis intelektualią, kuriančią ir darbo rinkoje puikiai prisitaikančią asmenybę.

Muzikos akademija palaiko ir nuolat atnaujina ryšius su socialiniais dalininkais – kultūros ir švietimo įstaigų (teatrų, muzikinių kolektyvų, filharmonijų, muzikos mokyklų ir gimnazijų) vadovais ir darbuotojais. Šie ryšiai sudaro sąlygas būsimiems profesionalams dar studijų metu įgyti praktinės koncertinės ir pedagoginės patirties, vėliau sėkmingai įsidarbinti pagal įgytą specialybę. Studijų metu susiformavęs glaudus profesinis dėstytojų ir studentų ryšys neretai išauga į tolimesnį kūrybinį bendradarbiavimą.

Muzikos akademijos dėstytojų ir studentų bendrą veiklą sudaro koncertai, muzikiniai projektai, rengimasis ir dalyvavimas konkursuose (Lietuvoje ir užsienyje). Dalis akademijos studentų, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, simfoninis orkestras nuolat dalyvauja koncertuose, tęstiniuose meniniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje, dalis studentų jau studijų metu kuria vaidmenis teatruose, groja orkestruose, ansambliuose, dainuoja choruose.

Šiuo metu VDU Muzikos akademijoje ruošiami profesionalūs instrumentinės muzikos atlikėjai ir dainininkai, mokytojai. Studentams siūlomos dvi bakalauro studijų programos – Atlikimo menas (31 specializacija), Muzikos pedagogika ir viena magistrantūros studijų programa – Atlikimo menas (31 specializacija).

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 150 studentų
  • apie 80 dėstytojų – žymių meninkų, profesionalių muzikos atlikėjų ir teoretikų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

Studentų ir dėstytojų veikla