Menų fakultetas

Menų fakultetas – tai dinamiškas, kūrybiškas ir kupinas naujų idėjų universiteto padalinys, kuriame organizuojamos unikalios integruotos menotyros ir naujoviškos medijų meno bei vaidybos studijos. Menotyros ir Teatrologijos katedrose ruošiami menotyros bakalaurai, taip pat magistro kvalifikaciją turintys teatrologijos ir scenos menų vadybos specialistai, meno istorikai ir kritikai, kuratoriai, kultūros paveldo ir turizmo, kūrybinių industrijų specialistai. Fakultetas taip pat organizuoja menotyros doktorantūros studijas. Šiuolaikinių menų katedroje ruošiami meno bakalaurai – naujųjų medijų meno praktikai ir tarpdisciplininiai aktoriai.

Menotyra – elitinė, prestižinė profesija, ypač vertinama intelektualų pasaulyje. VDU Menų fakulteto tikslas yra parengti universalaus išsilavinimo menotyrininką, išmanantį ne vieną, o įvairius menus (dailę, architektūrą, teatrą, muziką, kino, video bei fotografijos meną). Tai vadinama integruotąja menotyra.

Tarpdisciplininio pobūdžio naujųjų medijų meno studijų tikslas – suteikti būsimiems menininkams skirtingų medijų menų (fotografijos, video, garso meno, kompiuterinės grafikos, multimedijos technologijų) žinių, taip pat asmeninės vadybos, kuratorystės, meno projektų organizavimo bei valdymo įgūdžių.

Vaidyba – nauja specialybė Kaune, skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, įvairiapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas profesinei karjerai teatre, kine, televizijoje, įvairiuose tarpdisciplininiuose menų projektuose ir kūrybinėse industrijose.

Menų fakultete studijuojama ne tik auditorijose, bet ir foto studijoje, foto laboratorijose, bibliotekose, muziejuose, teatro, kino bei koncertų salėse, tyrinėjant architektūros ir dailės objektus, vykdant kūrybines meno praktikas. Čia paskaitas skaito ir studentų darbams vadovauja žymūs Lietuvos meno žinovai ir menininkai.

Menų fakultetas palaiko tarptautinius ryšius su daugeliu universitetų bei mokslo institutų visame pasaulyje. Menų fakultete dėsto žymūs mokslo darbuotojai, pedagogai iš kitų aukštųjų Lietuvos mokyklų, mokslo institutų bei vizituojantys lektoriai iš Vakarų Europos šalių ir JAV. Pagal „LLP / Erasmus“ programą fakulteto studentai vieną semestrą studijuoja įvairiuose Europos universitetuose. Mokslinio bendradarbiavimo ryšiai užmegzti su Grenoblio, Gotlando, Varšuvos, Helsinkio, Rygos, Tartu, Minsko, Gardino aukštojo mokslo institucijomis.

Fakultete veikia specializuota menų skaitykla, metodinis bei audiovizualinis kabinetai. Skaitykloje sukaupta nemažai vertingų ir retų knygų, vaizdinės medžiagos (skaidrių, CD, DVD, vaizdo įrašų) specializuotais įvairių meno šakų teorijos ir istorijos klausimais, saugomi meno periodikos leidiniai, taip pat Menų fakulteto bakalauro ir magistro darbai.

Fakulteto studentai drauge su dėstytojais dalyvauja įvairių ES programų remiamuose moksliniuose bei tiriamuosiuose projektuose. Pastaraisiais mokslo metais studentai analizavo, kaip kultūros politika realizuojama per kultūros sklaidą ir švietimą visuomenėje, rinko „Kauno stebuklus“ (fiksavo neįprastas, netikėtas, dažnai nepastebimas, bet savitas ir unikalias miesto erdves), tyrė Kauno kultūrinius bendruomenės poreikius, aiškinosi, kokių meno projektų reikia miesto gyventojams, akademiniam jaunimui, specialių poreikių grupėms, vaikams, pristatė eksperimentinį Kauno kūrybinio potencialo projektą „Laisvė kūrybiniam miestui“.

Menų fakultete veikia Galerija „101“, kurioje eksponuojami pripažintų menininkų darbai, o greta jos – „Menų virtuvė“, kurioje studentai eksponuoja savo sukurtus meno kūrinius. Kartu su Menų fakulteto Teatrologijos katedra vykdoma Teatro klubo veikla, apjungianti scenos meno mylėtojus bei profesionalus ne tik iš VDU. Taip pat menų fakultetas bendradarbiauja su Menų centru, įsteigtu 2008 m., kurio tikslas – skatinti ir palaikyti studentų kūrybines iniciatyvas, sudaryti sąlygas bendrauti ir dirbti su meno profesionalais, skatinti objektyvų kritišką požiūrį į meno procesus. Menų centras apjungia Galerijos „101“ ir Menų virtuvės veiklą, studentų folklorinį kolektyvą „Linago“, kamerinį merginų chorą, akademinį judesio teatrą, akademinį studentų teatrą, liaudies dainų ir šokių ansamblį „Žilvitis“, modernaus šokio kolektyvą „INDIGO”, braziliškos kovos ir judesio grupę „Capoeira”. Kuriant tarpdisciplininius performatyvius ir vizualiųjų menų projektus studentams sudaroma terpė išbandyti ir pritaikyti teorines žinias praktiniame meno kūrimo procese.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 400 studentų
  • apie 30 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Estijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Portugalijos, Danijos ir Turkijos universitetuose universitetuose

Studentų veikla