Katalikų teologijos fakultetas

Katalikų teologijos fakultetas yra vienintelis fakultetas Lietuvoje, patvirtintas Katalikiškųjų studijų kongregacijos Vatikane ir teikiantis ne vien civilinius, bet ir bažnytinius laipsnius. Šio fakulteto studijų programas renkasi būsimieji dvasininkai ir pasauliečiai. Čia studijuoja tie, kuriems nesvetimos krikščioniškos vertybės, kurie planuoja dirbti bažnytinėse bei visuomeninėse organizacijose, siekiančiose veiksmingai spręsti visuomenei aktualias moralines, etines, dvasines ir socialines problemas, atsiliepti į giliausius žmogaus, šeimos ir visuomenės poreikius.

Fakultetas priima į Katalikų teologijos ir Religijos pedagogikos bakalauro studijų programas. Čia taip pat galima įgyti teologijos licenciatą (studijų programa Pastoracinė teologija), religijos studijų krypties humanitarinių mokslų magistrą (studijų programa Religinis švietimas). Fakultetas taip pat organizuoja edukologijos studijų krypties Šeimotyros magistrantūros studijų programą. Vieną semestrą fakulteto studentai gali gilinti žinias Europos sąjungos šalių universitetuose, atlikti „LLP / Erasmus“ praktiką pasirinktoje organizacijoje užsienyje.

Studijuodami Katalikų teologijos bakalauro programoje studentai įgyja filosofijos ir teologijos žinių, kurias vėliau gali gilinti magistrantūros ir teologijos licenciato programose. Religijos pedagogikos bakalauro programa padeda susipažinti su krikščioniškąja pasaulėžiūra, teologija, psichologijos ir edukologijos pagrindais, suteikia mokytojo kvalifikaciją. Studijos gali būti tęsiamos Pastoracinės teologijos, Religinio švietimo ir Šeimotyros magistratūros bei licenciato programose.

Katalikų teologijos fakultete sudaromos visos sąlygos tapti išsilavinusia ir brandžia asmenybe. Čia ypatingas dėmesys skiriamas fakulteto bendruomenės gyvenimui ir studentų sielovadai. Studentai buriasi į maldos ir diskusijų grupes, organizuoja įvairius renginius: talentų vakarus, fakulteto šventes, rekolekcijų ir diskusijų savaitgalius, dalyvauja seminaruose, kaip savanoriai įsijungia į „Marijos radijo“, arkivyskupijos jaunimo centro, Katalikų evangelizacijos centro ir kitų katalikiškų organizacijų veiklą. Įvairių konferencijų, kursų („Alfa“, „Pažink save“) bei seminarų metu studentai diskutuoja tikėjimo ir gyvenimo klausimais, ieško tinkamų sprendimų iškilusioms problemoms spręsti.

Fakultete puoselėjama studentų mokslinė veikla. Neseniai atsikūrusi studentų mokslinė draugija „Signum“ kviečia studentus vykdyti mokslinę veiklą, dalyvauti konferencijose, diskusijose. Draugijos nariai kviečia mokslininkus iš kitų fakultetų ir universitetų skaityti paskaitas, atskleisti naujausius įvairių mokslo sričių atradimus. Draugija „Signum“ organizuoja studentų pranešimų sekcijas mokslinėse konferencijose bei fakulteto studentų paskaitas kitose studentų mokslinėse draugijose.

Fakulteto rėmėjų dėka motyvuotiems ir krikščioniškoje veikloje aktyviems studentams skiriamos papildomos stipendijos bei išmokos studijų krepšelio mokesčiui padengti.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 270 studentų
  • apie 30 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Belgijos, Airijos, Olandijos ir kitų ES šalių universitetuose. Galimybė atlikti Erasmus praktiką visose ES šalyse.

Studentų veikla