Informatikos fakultetas

“Universitetinis išsilavinimas suformuoja teorinius pagrindus bei išugdo mokymosi įgūdžius, o vėliau juos reikia tobulinti pačiam. Gerai, kad Vytauto Didžiojo universitete pirmenybė teikiama ne labai specializuotoms studijoms, o plačiam, įvairiapusiam specialisto parengimui”

          Artūras Gruodis, „Alna Software“ direktorius

Studijos Informatikos fakultete neapsiriboja tradicinių informatikos bei matematikos žinių įsisavinimu, tad jas gali rinktis ne tik tie, kuriuos domina kompiuteriai, formulės, skaičiavimai, algoritmai ar programavimas. Fakultete orientuojamasi į universalų išsilavinimą, gilinamasi ne tik į savo specialybės, bet ir į giminingų mokslų žinias, plečiamas studentų akiratis, siekiant išugdyti asmenybes, gebančias kūrybiškai pritaikyti šiuolaikinius informatikos ir matematikos instrumentus įvairiose profesinės veiklos srityse.

Fakultete vykdomos bakalauro ir magistrantūros studijų programos, pritaikytos šiuolaikinės žinių visuomenės poreikiams. Studentai įgyja pagrindinių informatikos bei matematikos žinių ir išmoksta jas taikyti modeliuojant verslo valdymo sprendimus, projektuojant ir diegiant paslaugas moderniųjų tinklų naudotojams, kuriant e-bendruomenes, tiriant kalbos tekstus, analizuojant muzikos garsus bei šnekos signalus, modeliuojant virtualiąją tikrovę, komponuojant vaizdus ar imituojant mąstymo procesus.

Fakulteto absolventai, sėkmingai dirbantys programuotojais, sistemų administratoriais, tyrėjais, taip pat analitikais, projektų, įmonių padalinių ar net didelių įmonių vadovais, kaip studijų VDU Informatikos fakultete privalumą įvardija įgytą platų žinių bagažą, netelpantį specialybės ribose.

Informatikos fakulteto studentai turi puikias studijų sąlygas: čia įrengtos modernios kompiuterių klasės, veikia tyrimų laboratorijos ir centrai, specializuota biblioteka. Patobulinti universitete įgytas žinias galima pagal „LLP / Erasmus“ mainų programą semestrui ar dviems išvykus studijuoti į Europos šalių universitetus.

Studentai kartu su fakulteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais dalyvauja moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose, remiamuose nacionalinių ir ES fondų. Tyrimų rezultatai panaudojami įgyvendinant informacinės visuomenės vystymo projektus, kuriems Europos Sąjungoje teikiamas labai aukštas prioritetas. Tyrimo darbų spektras pakankamai platus, tad studentai gali pasirinkti tyrimų temą pagal savo interesus ir pomėgius.

Darbai atliekami, naudojantis šiuolaikiška Kompiuteriais valdomų sistemų laboratorijos, Interneto ir mobiliųjų sprendimų laboratorijos, Multimedijos laboratorijos, Kompiuterinės lingvistikos centro, Energetinio saugumo tyrimų centro ir kitų universiteto laboratorijų bei centrų įranga. Fakultete reguliariai vyksta seminarai, kuriuose pranešimus skaito studentai, dėstytojai, absolventai, doktorantai, taip pat kviestiniai dėstytojai bei verslo atstovai.

Siekiama, kad studijų metu įgyjamos teorinės žinios būtų siejamos su aktualiais jų taikymo pavyzdžiais, todėl fakultetas palaiko glaudžius ryšius su pažangiomis šalies informacinių technologijų, telekomunikacijų ir kitų sričių įmonėmis, mokslinio tyrimo institutais. Absolventai, susibūrę į Informatikos fakulteto Alumni klubą, aktyviai bendrauja su fakulteto bendruomene, supažindina su darbo perspektyvomis savo įmonėse, dalijasi patirtimi, kviečia studentus atlikti praktiką.

Būsimiesiems studentams fakultetas organizuoja atvirų durų dienas, taip pat viduriniųjų mokyklų ir gimnazijų moksleivius kviečia į kasmetinį „IFtorinos“ renginį. Viktorinos dalyviai turi galimybę prieš stodami į universitetą pasitikrinti informatikos ir matematikos žinias, išbandyti jėgas kūrybiniame namų darbo konkurse, susipažinti su studentišku gyvenimu. Moksleiviai taip pat kviečiami lankyti VDU ir ITMC „Kompiuterijos akademijos“ užsiėmimus, bei moksleivių vasaros stovyklą Informatikos fakultete.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 350 studentų
  • virš 40 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Latvijos, Turkijos, Slovėnijos universitetuose

Kaip atvažiuoti į Informatikos fakultetą?

Pirmas kelias

Antras kelias