Humanitarinių mokslų fakultetas

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas yra patrauklus įvairiapusėmis studijomis, stiprus savo dvasia ir liberalumu, išskirtinis iniciatyviais ir aktyviais studentais. Studijų metu čia atsiveria puikios galimybės keliauti, pažinti Lietuvą ir svečias šalis, mokytis kalbų, klausytis tarptautinio garso profesorių paskaitų.

Humanitarinių mokslų fakultete vykdomos humanitarinių krypčių – istorijos, kultūrų, filosofijos ir lietuvių, anglų, vokiečių bei prancūzų filologijos – studijos. Šias kryptis galima rinktis kaip savo pagrindinę (bakalauro lygmens) specialybę, studijuoti magistrantūroje, o vėliau stoti į doktorantūrą.

Visi fakulteto bakalaurantai, magistrantai bei doktorantai gali dalyvauti „LLP/Erasmus“ programos konkursuose dalinėms studijoms Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos, Belgijos, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos, Italijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos, Slovėnijos, Latvijos ir kitų šalių universitetuose.

Fakulteto mokslinių tyrimų variklis yra Kompiuterinės lingvistikos, Kultūros tyrimų, Kauno istorijos, Tarpkultūrinės komunikacijos, daugiakalbystės tyrimų centrai ir Lietuvių išeivijos institutas.

Kompiuterinės lingvistikos centre vykdomi internetinės informacijos vertimo priemonės kūrimo, sakytinės ir rašytinės kalbos skaitmeninimo, gramatinės ir semantinės lietuvių kalbos analizės, sakytinės kalbos tyrimo, automatinės muzikos transkripcijos darbai.

Lietuvių išeivijos institutas tyrinėja lietuvių išeivijos kultūrinį, politinį ir mokslinį palikimą, kaupia ir saugoja unikalius išeivijos archyvus. 1994 m. įkurtame centre dirbantys mokslininkai domisi lietuvių egzilio istorija, kultūra, literatūra, analizuoja šiuolaikinės migracijos procesus. Aktualiausia informacija – instituto Facebook profilyje.

Kultūros tyrimų centro mokslininkai tyrinėja Lietuvos šiuolaikinės miesto kultūros reiškinius, įvairių subkultūrinių bendrijų specifiką ir veiklą, virtualią, kompiuterinių technologijų formuojamą kultūrą.

Kauno istorijos centre atliekami įvairūs Kauno miesto ir regiono, Universiteto bei karo istorijos tyrimai, organizuojamos tarptautinės ir valstybinės mokslinės konferencijos, vykdomos tyrimų programos ir projektai, organizuojamos ekspedicijos, renkama centro tyrimų krypčių istorijos bibliografija.

Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre vykdomi aktualūs kalbos ar kalbų vartojimo ypatybių, kalbos sistemos pokyčių tyrimai bei atliekama daugiakultūrinės aplinkos analizė.

Humanitarinių mokslų fakultete veikia keturi akademinės bendruomenės klubai.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 1500 studentų
  • apie 80 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą arba dvišalio bendradarbiavimo sutartis Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos, Belgijos, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos, Italijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos, Slovėnijos, Latvijos ir kitų šalių universitetuose.

Studentų veikla