Gamtos mokslų fakultetas

VDU Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tradicinių ir naujausių gamtos mokslų krypčių studijos bei atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakulteto komandą sudaro aukštos kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje pripažinti mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai.

Gamtos mokslų fakultete vykdomos penkios pagrindinių (bakalauro) studijų programos: Aplinkotyros ir ekologijos, Biologijos ir genetikos, Biochemijos, Biotechnologijos ir Energetikos fizikos. Pagrindinių studijų metu parengiami plataus profilio absolventai, turintys ne tik pasirinktos studijų krypties, bet ir pamatinių fizinių ir biomedicininių mokslų žinių apie Visatos kilmę ir evoliuciją, genetinius gyvybės pagrindus, žmogaus ir gamtinės aplinkos sąveiką, įvairių technologijų (tokių kaip biotechnologijos) įtaką visuomenės raidai, darnaus vystymosi tendencijas. Be to, studijuodami studentai išklauso ir bendruosius humanitarinių bei socialinių mokslų, informatikos dalykus, išmoksta užsienio kalbų. Savo žinias fakulteto studentai gali gilinti Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos, Olandijos ir kitų šalių universitetuose.

Atsižvelgiant į Vakarų Europos ir JAV universitetų patirtį, mokslinių tyrimų naujoves, nuolat atnaujinamas bakalauro ir magistrantūros studijų programų turinys. Visos fakulteto studijų programos yra puikiai įvertintos užsienio ekspertų ir atitinka reikalavimus, keliamus modernioms šiuolaikinėms Europos universitetų studijų programoms.

Gamtos mokslų fakultetas turi modernią ir nuolatos atnaujinamą studijų infrastruktūrą. Per pastaruosius kelerius metus fakulteto laboratorijų tyrimų aparatūros atnaujinimui skirta ketetas milijonų litų iš ES struktūrinių fondų lėšų. Praktinius darbus studentai atlieka ne tik VDU esančiose moderniose laboratorijose, bet ir kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrimų centruose. Magistrantai bei doktorantai įsijungia į fakulteto katedrų vykdomus mokslinių tyrimų projektus.

Fakultete dirbančių mokslininkų ir studentų bendradarbiavimas atsispindi ir akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“ veikloje. „Modusas“ – tai grupė iniciatyvių ir kūrybingų gamtos mokslų studentų bei dėstytojų, populiarinančių gamtos mokslus visuomenėje, mokyklose bei gimnazijose, skatinanti moksleivius rinktis šios mokslų srities studijas. Draugija organizuoja vasaros stovyklas, mokslines konferencijas, seminarus, diskusijas, rengia įvairias viešas programas bei skelbia akcijas.

Akimirkos iš Gamtos mokslų fakulteto gyvenimo – Kristijono Jakubsono filmuotoje medžiagoje:

 

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 700 studentų
  • apie 50 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • Semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos, Nyderlandų ir kt. šalių universitetuose

Studentų veikla

Kaip atvažiuoti į Gamtos mokslų fakultetą?

Pirmas kelias

Antras kelias