Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas – viena geriausių ekonomikos ir vadybos mokyklų Lietuvoje, pripažinta tarptautiniu mastu. 2007 m. tarptautinis aukštųjų mokyklų tinklas „EDUNIVERSAL“, įvertinęs 4000 universitetų visame pasaulyje, atrinko 1000 geriausių vadybos ir verslo administravimo studijas organizuojančių universitetų, tarp kurių – Vytauto Didžiojo universitetas.

Fakultete organizuojamos trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros – studijos, o vykdomos studijų programos turi ypač aukštą konkursinį balą ir kasmet surenka pačių gabiausių Lietuvos abiturientų grupes. Čia veikiantis Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centras taip pat priima į įvairias podiplominio mokymo programas – nuo trumpų specializuotų kursų iki studijų vadybos ir administravimo magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti. Kvalifikuoti fakulteto dėstytojai parengia atsakingus, kruopščius, savarankiškus, gebančius bendrauti su kolegomis ir klientais absolventus.

Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio fakulteto absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį verslo pasaulį.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai pirmieji universitete pradėjo dalyvauti 18 Europos universitetų akademinių mainų programoje „Campus Europae“. Į užsienio universitetą išvykstantys studentai vieną semestrą be specialybinių dalykų dar mokosi ir tos šalies kalbos, o antrąjį semestrą jau lanko paskaitas užsienio kalba. VDU yra vienintelis Lietuvos universitetas, dalyvaujantis šioje programoje. Pagal „LLP / Erasmus“ mainų programą fakulteto studentai pusmetį tobulinasi Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Suomijos, Graikijos, Prancūzijos, Italijos, Norvegijos ir kt. šalių universitetuose.

Studijų organizavimo veikla fakultete derinama su ekonomikos ir vadybos moksliniais tyrimais. Kasmet rengiamose tarptautinėse konferencijose fakulteto dėstytojai, doktorantai ir magistrantai analizuoja verslo vystymosi procesus bei aptaria naujausias tendencijas Lietuvos ekonomikoje, finansų sistemoje, organizacijų vadyboje. Moksliniai straipsniai publikuojami periodiniuose Ekonomikos ir vadybos fakulteto žurnaluose „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ ir „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“. Sėkmingas teorijos ir praktikos, studijų ir mokslo tyrimų, konsultacinės veiklos integravimas padeda fakultetui išlikti vienu iš lyderių tarp Lietuvos ekonomikos ir vadybos mokyklų.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • apie 2000 studentų
  • apie 40 dėstytojų ir mokslo darbuotojų

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • 2 semestrų studijos viename iš „Campus Europae“ universitetų tinklo narių;
  • 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Suomijos, Graikijos, Prancūzijos, Italijos, Norvegijos ir kt. šalių universitetuose

Studentų veikla