2% gyventojų pajamų mokesčio panaudos ataskaita

Nr. Metai Gauta paramos suma (EUR) Skirtos paramos panauda Planuojama paramos panauda
1 Iki 2015 5138,97 ·         1405,56 eur – skirta mokesčio už studijas lengvata 4 studentams (2 – turintiems negalią, 2 – esantiems iš daugiavaikių šeimų)

·         3703,00 eur – skirta mokesčio už apgyvendinimą lengvata 30 studentų (25 – turintiems negalią, 5 – esantiems iš daugiavaikių šeimų)

30,41 eur paramos likutis – sudėtas kartu su 2015 m. 2 proc. GPM parama
2 2015 (už 2014) 1800,94 ·         978,00 eur – skirtos dvi 4 BSI vienkartinės socialinės stipendijos studentams netekus vieno iš tėvų, viena – 3 BSI vienkartinė skatinamoji stipendija -studentui už mokslinę veiklą bei 6 – už studentišką savanorišką veiklą universitete 853,35 eur paramos likutis – perkeltas į 2016 m.
3 2016 (už 2015) 1823,68 304 eur. – išmokėtos dvi socialinės stipendijos skirtos našlaičiams

 

2373,03 eur paramos likutis – perkeltas į 2017 m.
4 2017 (už 2016) 2198,72 190 eur. – skirta skatinamoji stipendija už studento kūrybine veiklą, dvi po 100 eur (viso 200 eur) stipendijos už visuomeninę veiklą populiarinant mokslą bei dalyvavime mokslinėje veikloje 4181,75 eur paramos likutis – perkeltas į 2018 m.
5 2018 (už 2017) Informacija bus pateikta po 2018.11.01 Likutis – 3877,75 eur 304 eur. – išmokėtos dvi socialinės stipendijos skirtos studentams netekusiems tėvų

 

·         skirti mokesčio už studijas ar apgyvendinimo bendrabutyje lengvatas 2018/2019 m.m. rudens semestre

·         skirti vienkartines socialines arba skatinamąsias stipendijas 2017/2018 m.m. pavasario ir 2018/2019 m.m. rudens semestruose šiais atvejais:

o   netekus tėvų

o   skatinant savanorystę

o   atsitikus nelaimei

o   kitais atvejais