Skirkite 2 % gyventojų pajamų mokesčio VDU studentams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Jūs galite už praeitus kalendorinius metus sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti Vytauto Didžiojo universiteto studentus.

Šis paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų. Jums tereikia nurodyti, kad savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) norite pervesti Vytauto Didžiojo universitetui.

Norint skirti 2 % paramą VDU, Jums tereikia iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d.:

 • Prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos
 • Susirasti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms formą (FR0512) ir ją užpildyti nurodant šiuos duomenis:
  • Gavėjo tipas – 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 111950396
  • Mokesčio dalies paskirtis – VDU
  • Mokesčio dalies dydis (procentais) – 2 arba mažiau
  • Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – nurodykite laikotarpį, nes šią paramą galite skirti ir į priekį!

Vytauto Didžiojo universitetas gautą paramą įsipareigoja skirti Vytauto Didžiojo universiteto studentams remti:

 • skirti mokesčio už studijas ar apgyvendinimo bendrabutyje lengvatas
 • skirti vienkartines socialines arba skatinamąsias stipendijas

Informacija apie gautos paramos dydį bei jos panaudą rasite čia.

 Būkime socialiai atsakinga ir aktyvia universiteto bendruomene!