Č. Milošo metams skirti VDU renginiai

Spalio – gruodžio mėn.

Paskaitų ciklas „Česlovo milošo metai: darnos ir tradicijos paieškos“

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra gegužės–gruodžio mėn. organizavo viešų paskaitų ciklą. Mokytojams, išklausiusiems paskaitų ciklą (1 paskaita – 2 akademinės valandos), išduoti pažymėjimai.

Lapkričio 25 d., 14 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, III aukštas), doc. dr. Andžėj Pukšto (Vytauto Didžiojo universitetas) skaitė paskaitą „Česlovo Milošo tėvynės“.

Gruodžio 2 d., 15 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, III aukštas) paskaitų ciklą užbaigė prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (Lietuvos išeivijos institutas), kalbėjęs tema „Individualizuota atmintis versus institucionalizuota istorija: Česlovo Milošo atvejis“.

Spalio 28 d.

Ketvirtoji ciklo „Česlovo milošo metai: darnos ir tradicijos paieškos“ paskaita

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, III aukštas), prof. habil. dr. Leonidas Donskis (Europos Parlamentas) skaitė paskaitą „Sistemos metafizika: Česlovo Milošo „Pavergto proto“ pėdsakais“.

 

Rugsėjo 16 d.

Trečioji ciklo „Česlovo milošo metai: darnos ir tradicijos paieškos“ paskaita

Minėdama šią sukaktį, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra gegužės–gruodžio mėn. organizuoja viešų paskaitų ciklą. Trečiojoje paskaitoje, doc. dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas) skaitė paskaitą „Lietuvos lenkai: neįvykusi tauta ar tautinė mažuma?“.

Birželio 29 d. – liepos 1 d.

Tarptautinis Česlovo Milošo 100-jo gimtadienio minėjimas „Milošo kelias“

Pasibaigus konferencijai Vilniuje vyko Č. Milošo šimtmečiui skirtos kultūrinės poezijos, muzikos ir folkloro programos „Milošo kelias“ renginiai Kaune, Kėdainiuose, Šeteniuose ir Krasnogrudoje (Lenkija) – lankomos svarbiausios su Č. Milošu susijusios vietos Lietuvoje ir Seinų krašte.

Organizatoriai – Česlovo Milošo gimtinės fondas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas, Kėdainių rajono savivaldybė, „Pogranicze“ fondas Seinuose.

Sužinok daugiau apie renginius. 

Birželio 27–28 d.

 Č. Milošo 100-ajam gimtadieniui skirta konferencija „Česlovo Milošo vietos ir laikai“

Joje aptartas kūrėjo palikimas Lietuvos, Lenkijos, Vidurio ir Rytų Europos, Prancūzijos, JAV kultūros kontekstuose, svarstyti Č. Milošo kūrybos topografijos, istorinės vaizduotės ryšiai su asmens tapatybės, vertybinių pasirinkimų, intelektualinės ir politinės laikysenos problematika. Konferencijos programa.

Birželio 3 d.

Antroji ciklo „Česlovo milošo metai: darnos ir tradicijos paieškos“ paskaita

Minėdama šią sukaktį, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra gegužės–gruodžio mėn. organizuoja viešų paskaitų ciklą. Mokytojams, išklausiusiems paskaitų ciklą (1 paskaita – 2 akademinės valandos), bus išduodami pažymėjimai. Antrojoje paskaitoje, vykusioje VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, prof. dr. Bronius Makauskas (Vytauto Didžiojo universitetas) kalbėjo tema „Lietuvių – lenkų santykiai. Ar dar gyvos Palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Jerzio Giedroyc’o idėjos?“. Paskaitos videoįrašas.

Birželio mėn.

Atnaujinta svirno ekspozicija bei įrengta lauko ekspozicija „Isos slėnis“

2011 m. birželį Šeteniuose doc. Vaidos Kamuntavičienės suburta darbo grupė atnaujino svirno ekspoziciją bei įrengė lauko ekspoziciją „Isos slėnis“. Kviečiame skaityti šia proga parengtą Vaidos Kamuntavičienės tekstą.

Gegužės 6–7 d.

Tarptautinė konferencija „Nuo poetinės piligrimystės – iki tėvynės ieškojimo: A. Mickevičius, O. Milašius, Č. Milošas“

Literatūrologai, istorikai, etnologai Kaune ir Č. Milošo gimtinėje Šeteniuose vykusioje konferencijoje diskutavo apie tris daugiakultūres asmenybes – poetus Adomą Mickevičių, Oskarą Milašių ir Česlovą Milošą ir jų kelią nuo išplėtoto „bajorų gūžtos mito“ iki prasmingų universalijų, visuotinių humanistinių idėjų, Europos mito. Buvo svarstoma, kaip „Europos užkampių“ autentika derinama su tikėjimu „klasicizmo Europa“, tyrinėti kolektyvinės mitologijos ištekliai, formavę jų poetinį pasaulėvaizdį, lėmę saviidentifikaciją. Sužinok daugiau.

Gegužės 6 d.

Pirmoji ciklo „Česlovo milošo metai: darnos ir tradicijos paieškos“ paskaita

Minėdama šią sukaktį, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra gegužės–gruodžio mėn. organizuoja viešų paskaitų ciklą. Pirmojoje paskaitoje, vykusioje VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, prof. Saulius Sužiedėlis (Milersvilio universitetas, Pensilvanija, JAV) kalbėjo tema „Nuo LDK iki Lenkijos karūnos: lietuviškos Užnemunės likimai“. Paskaitos videoįrašas.

Gegužės mėnesį

Česlovui Milošui skirta ekspozicija Šeteniuose

Šetenių dvare ir jo aplinkoje įrengiama ekspozicija, skirta Česlavui Milošui, jo santykiui su gimtine ir Lietuva. Šeteniai – tai Č. Milošo gimtinė ant rytinio Nevėžio kranto Kėdainių rajone, čia poetas praleido dalį savo vaikystės. Upės slėnio gamta ir žmonės dažnai sutinkami jo poezijoje ir prozoje, ypač jo pusiau autobiografiniame romane „Isos slėnis“ (pirmą kartą išleistas 1955 m. Paryžiuje). Sužinok daugiau.

Vasario 10 d.

VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) atidaryta Česlovo Milošo jubiliejui skirta paroda „Sugrįžimas / Powrót / Return“

Skelbiant Č. Milošui skirtų metų pradžią pristatyta VDU garbės daktarui skirta paroda. Joje fotografijų, ištraukų iš poeto sakytų kalbų bei eilėraščių pagalba lankytojams pasakota apie poeto sugrįžimą į Lietuvą po 52 metų.

„Paroda „Sugrįžimas“ liudija apie Česlovo Milošo istorinės kelionės laike ir erdvėje etapą. Trimis kalbomis – lietuvių, lenkų ir anglų – apie šią kelionę kalbanti ekspozicija Česlovo Milošo metais keliauja šio žymaus kūrėjo keliais Lietuvoje ir užsienyje“, – pasakojo šventės sumanytoja ir rengėja Janina Masalskienė.

Nuo kovo mėnesio ekspoziciją, kurioje fotografijų, ištraukų iš poeto sakytų kalbų bei eilėraščių pagalba lankytojams pasakojama apie poeto sugrįžimą į Lietuvą po 52 metų, galėjome išvysti Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos menėje (K. Donelaičio g. 58), o šiuo metu ji eksponuojama Ukrainos universitetuose. Rudenį paroda keliaus į Briuselį.

Parodos atidaryme sutiktas šimtosioms Česlovo Milošo gimimo metinėms paminėti skirtas leidinys. Jį sudaro  E. Aleksandravičiaus tekstas apie Č. Milošo ieškojimus ir atradimus poeto gyvenimo kelionėje, Č. Milošo kalba, pasakyta priimant Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro regalijas, ir Č. Milošo 1988–2010 m. bibliografija. Tekstai šiame proginiame leidinyje pateikiami trimis kalbomis.

Parodos „Sugrįžimas / Powrót / Return“ svečiams parodyta Lietuvos radijo ir televizijos fondų dokumentinių filmų fragmentai, kuriuose užfiksuoti viešnagės Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete momentai bei specialiai šiai progai Kristijono Jakubsono sukurtas filmas.


Šventei parengtoje režisierės Linos Puodžiukaitės meninėje programoje, kurią išpildė aktorius Petras Venslovas, pianistė Kotryna Kaklauskaitė ir šokėjas Petras Lisauskas, susiliejo poezija, muzika ir moderniojo meno improvizacijos.

Nuotraukas ir filmuotą medžiagą rasite renginiui skirtoje naujienoje.

***

Informacija parengta remiantis www.milosz.lt, VDU archyvo medžiagaDaugiau informacijos apie Česlovo Milošo metams skirtus renginius teikia VDU Viešosios komunikacijos tarnyba (Janina Masalskienė, j.masalskiene@vkt.vdu.lt), Vaida Kamuntavičienė (v.kamuntaviciene@hmf.vdu.lt).

Projekto partneriai