Apie VDU garbės daktarą Č. Milošą

Česlovas Milošas gimė 1911 m. birželio 30 d. Šeteniuose, Kėdainių rajone. 1920 m. Vilniuje mokėsi Žygimanto Augusto gimnazijoje, 1934 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete baigė teisės fakultetą. 1937 m. persikėlė į Varšuvą, ten gyveno ir Antrojo pasaulino karo metais. Po karo dirbo diplomatinį darbą Lenkijos atstovybėse Niujorke ir Vašingtone, tačiau jį kankino auganti priespauda komunistinėje Lenkijoje. Po paskyrimo į Paryžių 1951 m. ten paprašė politinio prieglobsčio ir dešimt metų gyveno bei kūrė Prancūzijoje. Nuo 1960 metų gyveno Šiaurės Kalifornijoje, JAV, dirbo Kalifornijos universitete, Berkeley mieste. Poetas, rašytojas ir literatūros mokslininkas 1980 metais gavo Nobelio literatūros premiją. 1992 metais jam buvo suteiktas VDU garbės daktaro vardas. Č. Milošas mirė būdamas 93-erių metų, 2004 m. rugpjūčio 14 d. Krokuvoje, Lenkijoje, kur ir palaidotas. Č. Milošo kūryba išversta į 42 kalbas.

Šiuo metu laukiama pirmosios Č. Milošo biografijos. Marta Kijovska (Marta Kijowska) dienraščio „Neue Zuercher Zeitung“ sausio 25 d. numeryje rašė: „Kaip galima nupasakoti judrų ir prieštaravimų kupiną rašytojo gyvenimą, idant visos sąsajos pasidarytų aiškios? Lenkų rašytojo, Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo atveju, – jam 2011-ųjų birželio 30-ąją sueitų šimtas metų, – šis klausimas itin aktualus, nes iki šiol jis nesulaukė nė vienos vienintelės biografijos, nors žinovai jį laiko vienu pačių didžiausiųjų šiuolaikinių lyrinių poetų. Tai gal dėl to, kad jo kūryba didžiulės apimties ir kelia didelius reikalavimus. O gal ir dėl to, kad Milošas per savo ilgą gyvenimą, kuris erdvės atžvilgiu prabėgo Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje ir Kalifornijoje, o laiko atžvilgiu tęsėsi nuo Spalio revoliucijos per abudu pasaulinius karus iki pat Europos Sąjungos rytų plėtros ir prisilietė prie tiek daug įvairių žmonių, regionų, kultūrų, religijų ir politinių sistemų, kad jau vien pagalvojus, jog visa tai reikia aprašyti, ne vienam literatūros istorikui gali sumažinti ar visai atimti norą griebtis plunksnos. Bet tik ne Krokuvos publicistui Andžejui Franašekui (Andrzej Franaszek). Šis 40-metis polonistas ir savaitraščio „Tygodnik Powszechny“ literatūros kritikas netrukus pateiks nekantriai lauktą Milošo biografiją, prie kurios jau daugelį metų darbavosi, kurioje atsižvelgta į kiekvieną bent kiek reikšmingesnę detalę, kuri iš spaudos išeis tik gegužę, bet apie kurią jau žinoma iš gausių autoriaus bei jo kolegų išankstinių užuominų“, – rašo Marta Kijovska prestižiniame Šveicarijos dienraštyje.

Daugiau Č. Milošo biografijos faktų ir informacijos apie ryšį su universitetu rasite VDU garbės daktarams skirtame puslapyje.