Ūsūrinių šunų (Nyctereutes procyonoides) populiacijų genetinės struktūros formavimasis invazinėse teritorijose ir jų poveikis ekosistemoms (Ekologija ir aplinkotyra 03 B)

  • VardasLoreta
  • PavardėGriciuvienė
  • Vadovasprof. dr. Jana Radzijevskaja
  • Data2016-06-28
  • KryptisEkologija ir aplinkotyra

Anotacija

Usūriniai šunys (Nyctereutes procyonoides) (Gray, 1834) yra viena iš labiausiai paplitusių invazinių plėšrūnų rūšių, turinti ilgą ir sudėtingą introdukcijos ir imigracijos istoriją Europoje. Išsamių tyrimų apie invazinių usūrinių šunų populiacijų genetinę įvairovę, populiacinės struktūros formavimąsi, filogeografiją bei jų daromą poveikį aplinkai vis dar trūksta. Iki mūsų darbų nebuvo nieko žinoma apie invazinių usūrinių šunų genetinę įvairovę ir populiacinę struktūrą kolonizuotose srityse Baltijos regione. Disertacijos tikslas buvo įvertinti usūrinių šunų populiacijų genetinę struktūrą invazinėse teritorijose ir jų poveikį ekosistemoms. Panaudojant mtDNR D-kilpos regiono žymenis nustatyta, jog invazinių usūrinių šunų populiacija iš Lietuvos išsiskyrė didesne genetine įvairove lyginant su populiacijomis iš antrinių introdukcijos vietų, bet mažesne nei autochtoninė populiacija. Pirmą kartą ištirtas antropogeninis poveikis usūrinių šunų populiacijos genetinės struktūros formavimuisi ir genetinei įvairovei panaudojant DNR mikrosatelitinius žymenis. Rezultatai atskleidė didelę vidupopuliacinę ir mažą tarppopuliacinę įvairovę bei patikimus genetinius skirtumus tarp rytinių ir vakarinių šalies subpopuliacijų. Atlikus usūrinių šunų erkių užsikrėtimo patogenais analizę, nustatyta, kad šie gyvūnai yra erkių užkrėstų žmogui pavojingais patogenais (Babesia microti, Rickettsia helvetica, Rickettsia monacensis, Bartonella spp., Borrelia afzelii, Borrelia myiamotoi, B. valaisiana bei Anaplasma phagocytophilyum) platintojai.

Išsamiau