Ugdymos(si) dalyvių įsitraukimas į technologijomis grindžiamo mokymo(si) diegimą profesinio mokymo organizacijoje (Edukologija 07 S)

  • VardasDaiva
  • PavardėAbromavičienė
  • VadovasProf. habil. dr. Margarita Teresevičienė
  • Data2016-11-25
  • KryptisEdukologija

Anotacija

Disertacijoje ugdymo(si) dalyvių įsitraukimas į technologijomis grindžiamą mokymo(si) (TGM) diegimą profesinio mokymo organizacijoje tyrinėtas organizaciniu ir asmeniniu lygmenimis. Darbas pagrįstas tyrimais, atskleidžiančiais sisteminį tiriamos problemos vaizdą ir nagrinėjančiais profesinio mokymo organizacijos pasirengimą įgyvendinti TGM; ugdymo(si) dalyvių – mokinių, mokytojų, administracijos darbuotojų –įsitraukimo į TGM diegimą galimybes ir motyvus, siekiant kokybiško ir atsakingo, besimokančiųjų poreikius atliepiančio, mokymo(si). Empiriniu tyrimu nustatyta, kaip Lietuvos profesinio mokymo organizacijos yra pasirengusios įgyvendinti TGM; išnagrinėta, kad šis procesas reikalauja strateginių ir pedagoginių sprendimų, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių plėtotės, taip pat, kad ugdymo(si) dalyvių įsitraukimas į TGM diegimą yra priklausomas nuo asmeninių ir organizacinių veiksnių, kurie yra profesinio mokymo organizacijos efektyvumo, inovacijų ir pokyčių bei organizacijos kultūros dalis. Disertaciniu tyrimu atskleistos TGM diegimo profesinio mokymo organizacijose prielaidos (įvertinus organizacijos ypatumus, kokybės politiką, kultūrą, ugdymo turinį); numatytas poreikis mokytojams ir administracijos atstovams kryptingai tobulinti gebėjimą taikyti TGM; įvertintas TGM diegimo į organizaciją ugdymo(si) dalyvių įsitraukimo pobūdis; pateiktos rekomendacijos, kaip tobulinti TGM diegimo procesą mokymo organizacijoje.

Išsamiau