Technologijomis grindžiamo mokymosi integracija verslo organizacijose (Edukologija 07 S)

  • VardasGintaras
  • PavardėArbutavičius
  • Vadovasdoc. dr. Airina Volungevičienė
  • Data2016-02-26
  • KryptisEdukologija

Anotacija

Disertacinis tyrimas grindžiamas problema, jog net ir mokslo, ir studijų, taip pat švietimo ir verslo organizacijose technologijos taikomos arba naudojant standartizuotas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkas ir sistemas, arba neatsižvelgiant į organizacijos ypatumus. Nors darbo vieta yra natūrali mokymosi aplinka, tačiau TGM integracija organizacijose susiduria su įvairiais iššūkiais. TGM nėra diegiamas atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius bei nėra įvertinamas tokio mokymosi poveikis organizacijos inovacinei veiklai. Verslo organizacijos, savo ruožtu, stokoja tyrimais grindžiamos informacijos organizacijų plėtrai, naujų produktų ar idėjų įdiegimui, personalo kaitai ir nuolatiniam mokymuisi bei tobulėjimui.

Disertacijoje pagrįsti technologijomis grindžiamo mokymosi integracijos verslo organizacijose aspektai. Nustatytos technologijomis grindžiamo mokymosi taikymo galimybės verslo organizacijose.

Tyrimo metu atlikus teorinę analizę, išskirti 104 TGM integracijos verslo organizacijose kriterijai, kurie empirinio tyrimo metu buvo patikrinti ir susisteminti. Šie kriterijai gali būti taikomi integruojant TGM verslo organizacijose, sudarant klausimynus moksliniams tyrimams, išoriniam ir vidiniam TGM paslaugų organizacijose vertinimui ir įsivertinimui bei rekomendacijų tobulinimui pateikimui. Jie skirti ne vien tik verslo organizacijoms, bet ir kitoms institucijoms, kurios norėtų teikti švietimo paslaugas verslo organizacijoms.

Išsamiau