Socialinės kompetencijos reikšmė psichosocialiniams mokinių adaptacijos mokykloje rodikliams nuo pirmos iki trečios pradinės mokyklos klasės (Psichologija 06 S)

  • VardasŠarūnė
  • PavardėMagelinskaitė-Legkauskienė
  • VadovasDoc. dr. Albina Kepalaitė
  • Data2017-09-30
  • KryptisPsichologija

Anotacija

Daktaro disertacijoje analizuojama mokinių socialinės kompetencijos reikšmė jų psichosocialiniams adaptacijos mokykloje rodikliams – santykiams su mokytoja, populiarumui klasėje, dalyvavimui patyčiose, mokykliniam nerimastingumui ir akademiniams pasiekimams – nuo pirmos iki trečios pradinės mokyklos klasės, atsižvelgiant į šeimos sociodemografines charakteristikas. Disertacijos teorinėje dalyje pristatoma socialinės kompetencijos sampratos problematika, socialinės kompetencijos konstrukto santykis su kitomis susijusiomis sąvokomis Darbe taip pat analizuojama adaptacijos mokykloje problematika, analizuojamas mokinių adaptacijos mokykloje rodiklių ryšys su jų socialine kompetencija šeimos sociodemografinių charakteristikų kontekste.
Empirinėje darbo dalyje pristatomi 2013 m. – 2015 m. atlikto longitudinio tyrimo rezultatai. Tyrimą sudarė trys etapai, tiriamiesiems vaikams mokantis pirmoje, antroje ir trečioje klasėje. Galutinę tyrimo imtį sudarė 408 tiriamieji vaikai iš 14 Kauno miesto mokyklų, tyrimo duomenis pateikė 42 klasių mokytojos, vaikų tėvai ir patys vaikai. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad pradinėje mokykloje yra svarbūs du socialinės kompetencijos aspektai – tai bendravimo socialinė kompetencija ir su mokymosi veikla susijusi socialinė kompetencija. Nustatyta, kad aukštesnė mokinių socialinė kompetencija ir aukštesnis tėvų išsilavinimas yra susijęs su geresniais mokinių adaptacijos 1-3 pradinės mokyklos klasėse adaptacijos rodikliais, ir kad šis ryšys yra ilgalaikis.

Išsamiau