Lietuvos karo aviacijos lakūnų veikla ir gyvensena XX a. pabaigos – XXI a. pradžios socialiniame ir kultūriniame kontekste (Etnologija 07 H)

  • VardasArvydas
  • PavardėGriškus
  • Vadovasprof. habil. dr. Romualdas Apanavičius
  • Data2016-06-20
  • KryptisEtnologija

Anotacija

Disertacijoje remiantis autoriaus atliktais lauko tyrimų duomenimis (pateikėjų apklausos, stebėjimu dalyvaujant) tiriama Lietuvos karo aviacijos lakūnų veikla ir gyvensena XX a. pabaigos – XXI a. pradžios socialiniame ir kultūriniame kontekste. Siekiant suvokti šios grupės aplinką, aptariami ir lakūnų veiklą ir kasdieną veikiantys faktoriai: istorinis, geopolitinis, teisinis, ekonominis ir kultūrinis kontekstas. Analizuojamos tarnybos pasirinkimo priežastys, lakūnų išsilavinimas, gebėjimai, elgsenos ir pasaulėžiūros savitumui. Tiriami lakūnų socialiniai santykiai su visuomene ir kitomis kariuomenės pajėgomis. Įvertinami bendravimo ypatumai, lakūnų naudojami simboliai, nagrinėjamos ir susiklosčiusios tiriamos lakūnų grupės tradicijos. Karo aviacija glaudžiai susijusi su Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestais ir čia įrengtais kariniais aerodromais todėl analizuojama aviacijos reikšmė šių miestų raidai, aptariama pagrindinio aviacijos infrastruktūros objekto – aerodromo santykis su socialine ir kultūrine miesto aplinka. Disertacijoje analizuojama tarnybos įtaka gyvenamos vietos, būsto pasirinkimui, šeimos socialinei ir kultūrinei aplinkai. Nagrinėjami lakūnų pomėgiai ir laisvalaikis. Atliktas tyrimas patvirtina prielaidą, kad Lietuvos karo aviacijos lakūnų gyvensenos ypatumai siejasi su pasirinktos profesinės veiklos specifika ir lakūnų gyvenamąja aplinka miestuose ir priemiesčiuose.

Raktiniai žodžiai: karo aviacija, lakūnai, miestas, kultūra, gyvensena, tradicijos.

Išsamiau