Lietuvių vaikų leksikos ir gramatikos raida anglakalbėje aplinkoje (Filologija 04 H)

  • VardasAgnė
  • PavardėBlažienė
  • Vadovasprof. dr. Ineta Dabašinskienė
  • Data2016-12-08
  • KryptisFilologija

Anotacija

Disertacija siekta išanalizuoti ketverių–devynerių metų lietuvių vaikų leksikos ir gramatikos raidą anglakalbėje aplinkoje. Tiriamąją medžiagą sudaro 100 dvikalbių (lietuvių–anglų) vaikų lietuvių kalba sukurtų rišliųjų pasakojimų ir 76 tėvų anketos. Duomenys rinkti keturiose lituanistinėse mokyklose Londone.
Tyrimas atliktas taikant ir derinant tarpusavyje keletą metodų: rišliojo pasakojimo kūrimo ir sociolingvistinės apklausos metodais rinkta tyrimo medžiagą, ji analizuota taikant rišliojo pasakojimo analizės, klaidų analizės, statistikos metodus.
Tyrimo rezultatai parodė:
1. Teigiamos tėvų nuostatos lietuvių kalbos atžvilgiu daro teigiamą poveikį gimtosios lietuvių kalbos įsisavinimui, raidai, išsaugojimui.
2. Vaikų gimtoji lietuvių kalba sėkmingai vystosi dominuojančios anglų kalbos aplinkoje, esant papildomam lituanistiniam ugdymui.
3. Tam tikrų lietuvių kalbos daiktavardžių, veiksmažodžių gramatinių kategorijų vartojimas kelia sunkumų net ir vyresniems (7–9 m.) dvikalbiams vaikams.
4. Anglų kalba daro poveikį lietuvių kalbos leksikos, morfologijos, žodžių darybos, sintaksės lygmenims, randasi dviejų kalbų sąveikai būdingų kalbos reiškinių (paprastinimo, perkėlimo, kodų kaitos) ypatybių.
Tyrimo duomenys naudingi kitakalbėje aplinkoje gyvenantiems tėvams, lituanistinių mokyklų mokytojams, logopedams, įvairių sričių (sociologijos, psichologijos, edukologijos) mokslininkams, tyrinėjantiems kalbos įsisavinimo, raidos kitakalbėje aplinkoje, daugiakalbystės reiškinius, kalbų kontaktų tyrimams. Atsižvelgiant į tyrimo išvadas galima rengti rekomendacijas, metodinius nurodymus ar ugdomąsias lituanistines priemones, padedančias koreguoti vaiko kalbinius įgūdžius.

Išsamiau