Korporatyvinio valdymo reguliavimo poveikio kapitalo rinkoms vertinimas Europos Sąjungoje (Ekonomika 04 S)

  • VardasSiuzana
  • PavardėŠčerbina-Dalibagienė
  • VadovasProf. dr. Kristina Levišauskaitė
  • Data2016-02-19
  • KryptisEkonomika

Anotacija

Korporatyvinio valdymo reguliavimo politiką Europos Sąjungoje lemia tai, kad investuotojų interesų apsauga yra viena esminių prielaidų, siekiant sukurti veiksmingą bendrą kapitalo rinką Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga jungia istoriškai susiformavusių skirtingų korporatyvinio valdymo sistemų šalis, ir šie skirtumai apsunkina bendro korporatyvinio valdymo reguliavimo Europos Sąjungoje kūrimą. Disertacijoje keliamos ir nagrinėjamos problemos ištakos glūdi siekyje nustatyti bendrą korporatyvinio valdymo reguliavimą Europos Sąjungoje visoms valstybėms narėms, kai tų valstybių narių teisės tradicijos ir kapitalo rinkos yra labai skirtingos. Būtent šios aplinkybės sudaro prielaidas ieškoti atsakymo į klausimą, kaip bendras korporatyvinio valdymo reguliavimas Europos Sąjungos lygiu veikia valstybių narių kapitalo rinkas.
Disertacijoje atskleidus korporatyvinio valdymo instituto esmę, išanalizavus korporatyvinio valdymo reguliavimo Europos Sąjungos lygiu ypatumus ir korporatyvinio valdymo bei kapitalo rinkų sąveiką, įvertintas korporatyvinio valdymo reguliavimo Europos Sąjungos lygiu poveikis valstybių narių korporatyviniam valdymui ir kapitalo rinkoms, atsižvelgiant į valstybių narių teisės tradiciją, kapitalo rinkos dydį bei ekonominio ciklo laikotarpius. Atliktas tyrimas pasižymi tarpdiscipliniškumu, jame išryškintos ekonomikos ir teisės mokslų sąsajos, sudarytas korporatyvinio valdymo reguliavimo ir kapitalo rinkos sąveikos modelis, pateikta metodika, kurioje taikomi kiekybiniai tyrimo metodai papildyti kokybiniais, tarp jų ir tokiais, kaip atvejo analizė, leksimetrika, ekspertų apklausa, kurie dar nėra plačiai taikomi atliekant ekonomikos krypties tyrimus.

Išsamiau