Indijos Dalitų studentų judėjimas: nuo identiteto politikos iki kontrakultūros (Sociologija 05 S)

  • VardasKristina
  • PavardėGaralytė
  • VadovasProf. dr. Vytis Čubrinskas
  • Data2016-10-28
  • KryptisSociologija

Anotacija

Šios disertacijos tyrimo objektas yra menkai tyrinėtas bei pagreitį įgaunantis fenomenas – dalitų, t.y. buvusių neliečiamųjų, studentų judėjimas Indijoje. Disertacija paremta antropologiniu etnografiniu lauko tyrimu Indijos universitetuose, kuriuose pastaraisiais metais pastebima suintensyvėjusi dalitų studentų politinė mobilizacija. Remdamasi socialinių judėjimų „rėminimo“ teorija (Snow et al., 1986; Snow & Benford, 1988; Snow & Benford, 1992; Benford & Snow, 2000), disertacijos autorė atskleidė, kaip dalitų studentų judėjimas idėjiškai formuoja dalyvių pasaulėvaizdį; kokiais resursais remiantis judėjimas konstruoja savo ideologiją ir politinį repertuarą; kaip judėjimas siejasi su platesniu universitetų, regionų ir visos Indijos sociopolitiniu kontekstu; kaip įvairūs studentai saistosi su dalitų studentų judėjimu. Disertacijoje išryškėjo dalitų studentų judėjimo kompleksiškumas: jo ideologinis hibridiškumas, politinio repertuaro kontekstualumas ir marga dalyvių įvairovė. Ši disertacija taip pat parodė, kaip subjektyviomis neliečiamybės patirtimis grindžiamas dalitų studentų judėjimas per sąveiką su dominuojančiomis hindų nacionalistų ir komunistų politinėmis kultūromis transformuojasi iš identiteto politika grįsto studentų aktyvizmo į platų kontrkultūrinį judėjimą ir kaip dėl šios priežasties dalitų studentų judėjimo kastinis pasaulėvaizdis atsiveria vis platesnei Indijos studentų masei.

Išsamiau