Grožinės literatūros recenzija Lietuvoje XXI amžiuje: komunikacinis aspektas (Filologija 04 H)

  • VardasEugenija
  • PavardėValienė
  • VadovasProf. dr. Irena Buckley
  • Data2016-09-09
  • KryptisFilologija

Anotacija

Daktaro disertacijoje nagrinėjama literatūros recenzijos kaita XXI a. Lietuvoje. Ryškinant komunikacinį požiūrį, šiame darbe stengiamasi suformuoti lietuvių literatūros recenzijos paradigmą. Tyrime derinamos literatūrologijos, lingvistikos, komunikacijos mokslų ir sociologijos perspektyvos. Esminė tyrimo prielaida – recenzijos žanro kitimas XXI amžiuje Lietuvoje, kuris viešajame diskurse apibūdintas kaip literatūros kritikos krizė, galimai susijęs su visuomenės pokyčiais ir naujųjų medijų nulemta kultūros globalizacija. Darbe, taikant C. Ginzburgo mikroistorijos koncepciją, tirtos 2000–2012 m. kultūrinėje žiniasklaidoje (leidiniai „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“ ir „Metai“) publikuotos grožinės literatūros recenzijos. Siekiant tyrimo tikslo, pateikiama recenzijos žanro raida Lietuvoje ir žanro teorija, įvardijamos galimos kaitos priežastys, aptariami komunikacijos akto ypatumai recenzijose, išryškinami komunikacijos efektyvinimo būdai ir pristatomi recenzijų publikavimo internete ypatumai. Darbą apibendrina išvados, jog XXI a. lietuvių literatūros recenzija kinta dėl komunikacinės situacijos pokyčių. Todėl šio žanro situaciją būtų tiksliau vadinti kaita, o ne krize. XXI a. literatūros recenzija išlaiko skiriamuosius žanrinius ypatumus (kūrinio pristatymą ir vertinimą), tačiau trumpėja, išryškėja jos fragmentiškumas, tampa subjektyvizuota. Tai siejama su postmoderniosios visuomenės bruožais.

Išsamiau