Autosominių ir Y chromosomos STR žymenų genetinių rodiklių vertinimas Lietuvos populiacijoje teismo genetikos aspektais (Biologija 01 B)

  • VardasGiedrė
  • PavardėRuzgaitė
  • Vadovasprof. dr. Algimantas Paulauskas
  • Data2016-03-30
  • KryptisBiologija

Anotacija

Siekiant sukurti išteklius ir įrankius reikalingus DNR analizei sprendžiant teisėsaugos institucijų veikloje kylančius klausimus, atliekami autosominių ir Y chromosomos STR žymenų populiaciniai ir teismo genetiniai tyrimai, kurių metų pagal populiacinius ir teismo genetinius rodiklius vertinamas šių DNR žymenų sistemų validumas DNR tyrimams teismo genetinėje ekspertizėje. Kuriamos nacionalinės ir tarptautinės populiacijų genetinę struktūrą ir įvairovę pagal autosominius ir Y chromosomos STR žymenis reprezentuojančios duomenų bazės, būtinos siekiant atlikti DNR profilių lyginamojo tyrimo išvadų statistinio patikimumo vertinimą ir korektišką interpretavimą pasitelkiant DNR tyrimus teisinėje praktikoje. Analizuojant įvairių tipų genetinius žymenis yra sukaupta nemaža duomenų bazė apie Lietuvos populiacijos genofondo struktūrą, įvairovę, kilmę bei ryšius Europos genetiniame kraštovaizdyje, tačiau taip ir nebuvo ištirti teismo genetiniai autosominių ir Y chromosomos STR žymenų taikymo Lietuvos populiacijos DNR tyrimams teismo genetinėje ekspertizėje aspektai. Iki šiol nėra publikuota duomenų, eksperimentiškai patvirtinančių JAV ir Europos teismo genetinės ekspertizės jurisdikcijose naudojamų autosominių ir Y chromosomos STR žymenų sistemų („AmpFlSTR Identifiler“, „AmpFlSTR NGM“, „AmpFlSTR Yfiler“, „PowerPlex Y23 System“) validumą Lietuvos populiacijos DNR tyrimams teismo genetinėje ekspertizėje, vertinant pagal teismo genetikos ekspertų rekomenduojamą populiacinių ir teismo genetinių rodiklių sąrašą.

Šiame mokslo tiriamajame-taikomajame darbe, naudojant žmogaus DNR identifikavimo taikymams validuotus šiuolaikinius molekulinės genetikos ir matematinės statistikos metodus, sudaryti Lietuvos populiaciją reprezentuojantys autosominių ir Y chromosomos STR profilių rinkiniai, atitinkantys teismo genetikos ekspertų reikalavimus populiacijos genetinę struktūrą ir įvairovę reprezentuojančiai duomenų bazei, bei apskaičiuoti šių STR žymenų populiaciniai ir teismo genetiniai rodikliai generuojami Lietuvos populiacijoje. Taip pat atliktas eksperimentinis DNR profilių lyginamojo tyrimo išvadų statistinio patikimumo nustatymas naudojant Lietuvos populiacijos genetinę struktūrą ir įvairovę reprezentuojančią autosominių STR duomenų bazę ir tarptautinę Y-STR duomenų bazę.

Vykdant mokslo tiriamojo-taikomojo darbo programą pateiktos teigiamos išvados apie šių STR žymenų sistemų validumą Lietuvos populiacijos DNR tyrimams teismo genetinėje ekspertizėje. Taigi, šio mokslinio tyrimo rezultatai sudaro pagrindą kurti išteklius ir įrankius būtinus DNR analizei atliekant teismo genetinę ekspertizę bei pateikia eksperimentinius duomenis JAV ir Europos teismo genetinės ekspertizės jurisdikcijose naudojamų DNR tyrimo metodų akreditacijai Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijoje.

Išsamiau