Įmonių socialinės atsakomybės lygio poveikio šalies konkurencingumui skirtingoje kultūrinėje aplinkoje vertinimas (Ekonomika 04 S)

  • VardasIzolda
  • PavardėSkruibytė
  • VadovasProf. dr. Valdonė Darškuvienė
  • Data2016-12-16
  • KryptisEkonomika

Anotacija

Ekonominių, socialinių, politinių ir kitų procesų aktualumas bei dinamika sąlygoja vis didėjantį mokslininkų dėmesį įmonių socialinei atsakomybei (ĮSA) dėl jos galimos įtakos šalies konkurencingumui. Tai skatina analizuoti sąlygas ir veiksnius, kuriems pasireiškiant ĮSA lygis teigiamai veikia šalies konkurencingumą. Disertacijoje išanalizuoti ĮSA ir konkurencingumo reiškiniai, atskleistos bei pagrįstos jų tiesioginės sąsajos ir netiesioginės sąsajos per identifikuotus konkurencingumo veiksnius. Išskyrus esminius ĮSA požymius, naudojamus ĮSA lygiui vertinti, atskleista šio reiškinio formavimosi bei raiškos priklausomybė nuo skirtingų kultūrinės aplinkos charakteristikų. Disertacijoje sudarytas ĮSA lygio poveikio šalies konkurencingumui skirtingoje kultūrinėje aplinkoje vertinimo modelis apjungia ĮSA ir šalies konkurencingumo reiškinius ir leidžia įvertinti ĮSA lygio poveikį šalies konkurencingumui per esminius konkurencingumo veiksnius. Į modelį integravus šalies kultūrinės aplinkos charakteristikas, sukurta metodika leidžia įvertinti ĮSA lygio poveikį šalies konkurencingumui skirtingoje kultūrinėje aplinkoje. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai, vertinant tiesioginį bei netiesioginį ĮSA lygio poveikį šalies konkurencingumui skirtingoje kultūrinėje aplinkoje, pagrindžia kultūrinės aplinkos įtraukimo į modelį reikalingumą ir leidžia identifikuoti tuos konkurencingumo veiksnius, kurių poveikį šalies konkurencingumui ĮSA lygis ir kultūrinė aplinka keičia labiausiai.

Išsamiau