90-ojo VDU gimtadienio šventėje – regalijos prof. V.Skrupskelytei ir prof. R. Raudui (VIDEO) (PAPILDYTA)

4403

Vasario 14 d. VDU kvietė dalyvauti šventiniuose renginiuose, skirtuose universiteto 90-mečio sukakčiai ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Kaip ir kasmet, gimtadienis buvo paminėtas gražiai ir vieningai: pradžioje buvo atidengta Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus atminimo stela, o iškilmingame Senato posėdyje VDU Vokiečių ir prancūzų filologijos katedros prof. Viktorija Skrupskelytė ir Talino universiteto prof. Reinas Raudas buvo apdovanoti VDU garbės profesoriaus ir garbės daktaro regalijomis.

VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, sveikindamas universitetą ir jo bendruomenę 90 metų sukakties proga, prisiminė 1922 m. įkurto Lietuvos universiteto svarbią šviečiamąją misiją tarpukariu, kai tai buvo vienintelė šalies aukštoji mokykla. „Nepriklausomybės aušroje gimęs Lietuvos universitetas tarnavo šalies mokslui, kultūrai, teikė jaunam to meto žmogui ne tik žinių, bet ir taurių dvasios vertybių, formavo jo pasaulėžiūrą. Atvirumas pasauliui čia visada derėjo su prasmingu siekiu pažinti baltiškąsias savosios tapatybės šaknis. Tuometinis VDU išties simbolizavo ir buvo lietuviškosios modernybės atitikmuo. Universitete ir šiandien ugdomi žmogaus talentai, atsiskleidžia unikaliosios žmogiškosios savybės – atsiverti, bendrauti, būti žingeidžiu. Čia palanki aplinka tapatybės paieškoms, įsivietinimui, naujoms idėjoms“, – pirmuosius žingsnius ir jų pėdsakus dabartinėje universiteto veikloje nurodė VDU rektorius.

Šventinė 90-mečio minėjimo programa vasario 14 d. prasidėjo 12 val., VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete (S. Daukanto g. 28, IV a.), kur buvo pagerbtas Nepriklausomybės akto signataro, ekonomisto, žymaus tarpukario visuomenės veikėjo Jono Smilgevičiaus atminimas – čia įvyko jam skirtos stelos atidengimas.

Renginių programą 14 val. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) pratęsė iškilmingas VDU Senato posėdis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Universiteto 90-čio sukakčiai paminėti. Kaip jau įprasta, šia proga VDU bendruomenė ne tik dalinosi šiltomis mintimis apie universitetą ir klausėsi VDU Muzikos akademijos atstovų atliekamų kūrinių, bet ir apdovanojimais pagerbė labiausiai nusipelniusius žmones – tarp jų ir studentus.

Posėdyje pirmiausia buvo įteiktos garbės profesoriaus regalijos VDU profesorei, XIX-XX a. prancūzų ir išeivijos lietuvių poezijos tyrinėtojai Viktorijai Skrupskelytei. Susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti šios garbios mokslininkės, kuri prisidėjo ir prie VDU atkūrimo 1989 metais, kalbos. Netrukus po to garbės daktaro regalijos buvo įteiktos VDU Tarybos nariui, Talino universiteto Japonijos studijų profesoriui, visuomenės veikėjui Reinui Raudui. Šis Estijos akademikas taip pat sakė kalbą renginio dalyviams.

Šventę pratęsė stipendijų įteikimai: VDU studentams už gerą mokymąsi, iniciatyvumą ir aktyvią veiklą universiteto gyvenime buvo įteiktos VDU garbės stipendijos, o gabiausi Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai buvo apdovanoti Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus stipendijomis.

1922 m. vasario 16 d. Kauno šviesuomenės įkurtas Lietuvos universitetas (Vytauto Didžiojo vardas jam buvo suteiktas 1930 m.) tarpukariu tapo vieta, kur buvo kuriami ateities projektai ir ruošiamas visuomenės elitas, brendo žymiausi pirmosios nepriklausomybės moksliniai ir kultūriniai sąjūdžiai, dėstė žinomi Lietuvos ir Europos intelektualai, filosofai, aukščiausi šalies pareigūnai, valstybės veikėjai. Tai buvo liberalus ir modernus universitetas, unikalus savo laisva ir bendruomeniška dvasia, betarpišku profesūros ir studentų bendravimu.

Sovietinės okupacijos metais universitetas buvo uždarytas, tačiau jo tradicijos ir intelektinės minties gyvavimą tęsė lietuvių išeivija. VDU atkūrimas 1989 m. neabejotinai tapo vienu iš jau tuo metu pradėtos siekti Lietuvos nepriklausomybės ženklų. Universitetas buvo atkurtas išeivijos pastangomis, todėl nekelia abejonių faktas, kad VDU oficialiai institucionalizavo istorinį išeivijos vaidmenį XX a. – kuriant aukštos kokybės lietuvių kultūrą, politinę mintį bei humanistinę dvasią, alternatyvią tam, ką kūrė ar bent jau ilgai mėgino kurti sovietinis režimas ir jam pavaldžios mokslo bei kultūros institucijos.

Šiandien universitetas yra modernaus gyvenimo ir kūrybos laboratorija, kurioje yra testuojami ir išbandomi projektai, gimsta naujos idėjos ir formuojasi nauji idėjiniai sąjūdžiai. Nuo pat pirmųjų atsikūrimo dienų VDU nieko bendra neturėjo su specialistų kalve ar siaurai orientuotomis studijomis. Jo tikslas – ne vien tik faktai ar žinių kaupimas. Studentai čia skatinami užmegzti empatinį ryšį su aplinka, pažinti šalia esančių žmonių jausmus ir patirtis, atpažinti vertybinius, kultūros dalykus – studijuojant pirminius mokslo ir kultūros šaltinius, filosofiją, literatūrą, iškilių žmonių biografijas. Tik taip kuriasi atviros, žingeidžios asmenybės. Tik taip susikuria savas patirtis interpretuojančios, permąstančios, kuriančios bendruomenės.

Daugiau informacijos apie Lietuvos universiteto 90-metį rasite čia.

 

Prof. Viktorijos Skrupskelytės kalba VDU garbės profesorės regalijų įteikimo proga

Kviečiame žiūrėti Alvydo Vaitkevičiaus (a.vaitkevicius@vkt.vdu.lt), Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą ir Kristijono Jakubsono (k.jakubsonas@vkt.vdu.lt) videoreportažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.