2014 m. studentiškų VDU organizacijų paramos konkursas

1375

Studentų reikalų tarnyba skelbia apie prasidėjusį VDU studentiškų organizacijų projektų paraiškų konkursą, kuriuo remiantis organizacijoms bus skiriama parama. Paraiškas siųsti galima el. paštu (info@srt.vdu.lt) iki 2014 m. sausio 15 dienos.

Vytauto Didžiojo universitetas remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. Remiantis šia VDU Statuto nuostata, universitetas kiekvienais kalendoriniais metais skiria tikslinę paramą VDU studentiškoms organizacijoms. Paramos tikslas – skatinti ir puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į šią paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis VDU organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis:

  1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
  2. Tarptautiškumo skatinimas
  3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
  4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas.

2014-ieji – jubiliejiniai metai, žymintys atkurtojo VDU 25-metį, todėl projektinės veiklos, orientuotos į jo paminėjimą, yra papildomai skatinamos ir remiamos visose 2014 m. organizacijų projektų paraiškų konkurso prioritetinėse veiklos kryptyse.

Projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos

  • originalias paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti bei nurodytų el. dokumentų versijas atsiųsti el. paštu info@srt.vdu.lt iki 2014 m. sausio 15 d. (imtinai) darbo dienos pabaigos arba originalias projektų paraiškas siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2014 m. sausio 15 d. (imtinai), šiuo adresu: Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnyba, S. Daukanto g. 27–212, LT-44249 Kaunas (paraiškos ir dokumentai, atsiųsti po nurodytos datos, arba atsiųsta originali projekto paraiška su pašto žyma, rodančia, kad ji buvo išsiųsta po sausio 15 d., nebus priimama ir vertinama);
  • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 15 d.;
  • organizacija negali pateikti daugiau kaip 3 projektų paraiškų į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
  • tas pats asmuo negali būti nurodytas projekto vadovu daugiau kaip 3 projektuose;
  • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma neturi viršyti 8000 Lt ribos.

Konkurso dokumentai

Daugiau informacijos apie 2014 m. Studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą

Projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais konsultuoja VDU Studentų reikalų tarnyba, el. paštu info@srt.vdu.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.