Lozoraičių ir Danutės Vaičiulaitytės-Nourse įkvėpta diplomatija VDU

145

Tarpukariu Kaunas buvo reikšmingas diplomatijos miestas. Danutės Vaičiulaitytės-Nourse teigimu, Kaunas ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) turi puikią galimybę sekti vieno svarbiausių Lietuvos diplomatų – Stasio Lozoraičio veiklos pėdsakais.

Po S. Lozoraičio mirties, 1994 metais buvo įkurti įvairūs atminimo įamžinimo projektai. Daniela Lozoraitienė ieškojo būdo  įamžinti S.  Lozoraičio  veiklą ir  jo garbingos giminės tradicijas. 2002 m. bendradarbiavimas prasidėjo, kai  D. Lozoraitienės palaikymu bei paremiant Seton Hall universitetui, VDU buvo pradėta nauja magistrantūros studijų programa „Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“.

Lietuvių Fonde 2010 m. buvo įsteigta Stasio Lozoraičio vardinė stipendija, kurios dėka VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos magistrantai gali atlikti stažuotę Lietuvos Respublikos ambasadoje Romoje. Premiją įsteigusio projekto tikslas – puoselėti iškilių visuomenės veikėjų, S. Lozoraičio ir jo žmonos Danielos D‘Ercole Lozoraitis, atminimą.

Projektas vykdomas Lozoraičių šeimos draugės, rašytojo ir diplomato Antano Vaičiulaičio dukros, Danutės Vaičiulaitytės-Nourse pastangomis, taip pat bendradarbiaujant su LR ambasada Romoje, Popiežiškąja Šv. Kazimiero lietuvių kolegija ir Lietuvių bei Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio stipendijų fondais. Projekto metu siekiama dviejų pagrindinių tikslų – vystyti magistrantų gebėjimus ir įamžinti garsaus diplomato atmintį. Tokiu būdu realizuojama Stasio ir Danielos Lozoraičių valia dėl diplomatijos studijų plėtros VDU.

Per pastaruosius metus stipendininkais tapo šie „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos magistrantai: Živilė Belevičiūtė (2012 m.), Lina Leliukaitė (2013 m.), Mindaugas Norkevičius (2014 m.), Inga Jakaitytė (2015 m.), Urtė Januškevičiūtė (2016 m.), Šarūnė Rimdeikytė (2017m.), Emilija Giedraitytė (2017 m.), Rūta Baublytė (2018).

„Džiugu, kad vyresnieji diplomatai manimi pasitiki ir patiki atlikti darbus, kurie neapsiriboja tik viena sritimi. Jau teko atstovauti ambasadai oficialiuose renginiuose, dalyvauti skirtingose institucijose vykstančiuose susitikimuose, rašyti analitinius straipsnius bei tvarkyti dokumentus. Kasdieninės užduotys diplomatinėje atstovybėje padeda geriau suprasti diplomato gyvenimą bei įgyti praktinių ateities darbo žinių. Stažuodamasi turiu galimybę mokytis protokolo subtilybių, lavinti užsienio kalbas, pritaikyti bakalauro ir magistro studijose įgytas žinias“, – savo mintimis dalijosi Rūta Baublytė. Aštuntoji stipendijos laimėtoja dėkoja Lietuvių Tautos fondui, Danutei Vaičiulaitytei-Nourse bei VDU Politikos ir diplomatijos studijų fakultetui už suteiktą galimybę atstovauti Lietuvai, universitetui ir skleisti daugybę metų lietuvybę užsienyje palaikiusio Stasio Lozoraičio idėjas.

Daugiau informacijos apie magistrantūros „Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“ programą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.