Projects funded by Santaka Valley (Integrated Centre of Science, Studies and Business) Programmes

No. Partner Project title Status (Start – end) VMU representative
1 Lietuvos energetikos institutas Technologijų saugos ir rizikos daugiamačių uždavinių rezultatų neapibrėžtumo tyrimas 2018- Ričardas Krikštolaitis
2 Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Sveikatos inovacijų vystymas holistinėse bendruomenėse: atvirųjų edukacinių aplinkų sukūrimas žinių integracijai (CHICOLAB) 2018- Lina Kaminskienė
3 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Genetinių veiksnių predispozicija rizikingam alkoholio vartojimui ir susijusiems asmenybės bruožams (GVPRAVSAB) 2018- Liuda Šinkariova