Projects funded by Central Project Management Agency

Measure “Lithuanian language in IT”

No. Application registration no. Project title Subdivision/head Status (start – end)
1. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002 Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2) HMF/ Darius Amilevičius 2017-2020