Vytautas Landsbergis

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 1991-09-18)