Viktorija Skrupskelytė

Garbės profesorė / Honorary Professor (Suteiktas vardas 2011-06-28)