Marija Gimbutienė

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 1993-01-27)