loader image

Türkçe

Vytautas Magnus Üniversitesi – Litvanya’nın yüksek okulları arasında en liberal olanıdır. Üniversitenin ilginç tarihi ve olgun gelenekleri vardır. Yüksek Okulumuz Litvanya‘nın, hem de Baltık Bölgesi‘nin kültürel ve entelektüel alanında özel bir rol oynar.

Üniversitemiz 1922 tarihinde 1919-1939 yıllarında Litvanya‘nın Geçici başkenti olan Kaunas‘ta kurulmuştur. İki dünya savaşları arasında ülkenin tek bir Yüksek Okulu olan‚ Litvanya Üniversitesi‘ Litvanya kültürü ve ilminin, hem de çağdaş, özgür, intelektüel hayatının çok önemli bir ocağı olmuştur. 1930 tarihinde üniversiteye Litvanya Büyük Dükü Vytautas‘ın 500. Yıldönümü münasibetiyle Vytautas Magnus (Büyük Vytautas) adı verilmiştir.

1950‘da Stalin üniversitenin kapatılmasına karar vermiştir. 28 Nisan 1989 tarihinde Litvanyalı ve göçmen ilim adamlarının çabalarıyla Kaunas‘taki ilmî konferansında Vytautas Magnus Üniversitesi‘nin yeniden açılması kararı alınmıştır.

Günümümüzün VMÜ topluluğu 9 500 öğrenci, 500 okutman ve ilim adamı, 23 000 mezundan ibarettir.

Olgular ve rakamlar

 • 1922: Litvanya Üniversitesi‘nin kuruluşu.
 • 1930: Litvanya Üniversitesi‘ne Vytautas Magnus (Büyük Vytautas) adı verilmiştir.
 • 1950: Vytautas Magnus Üniversitesi kapatılmıştır.
 • 1989: Litvanyalı ilim adamları ve göçmen ilim adamlarının çabalarıyla Vytautas Magnus Üniversitesi yeniden açılmıştır.
 • 2009: Yeniden açılmış Vytautas Magnus Üniversitesi‘nin 20. Yıldönümü.
 • 2012: Litvanya Üniversitesi‘nin 90. Yıldönümü.

VMÜ – milletlerarası teşkilatlardaki üyeliği

Vytautas Magnus Üniversitesi aşağıdaki değişik milletlerarası teşkilatların üyesidir: EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği – European University Association), EAIE (Avrupa Uluslarararası Eğitim Birliği – European Association for International Education)(2002); BSRUN (Baltık Denizi Bölgesi Üniversiteler Ağı – Baltic Sea Region University Network)(2006), GreenLight (Avrupa Yeşil Işık programı – The European GreenLight Programme)(2008); VMÜve AABS (Baltık Araştırmaları Geliştirme Derneği – Association for the Advancement of Baltic Studies) arasında anlaşması üzerinde işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, VMÜ fakülteleri aşağıdaki milletlerarası teşkilatlarında üye olurlar: Örneğin, Bilişim fakültesi: IEEE (Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Enstitüsü – Institute of Electronic and Electrical Engineers), AMS (Amerikan Matematik Derneği – American Mathematical Society), IFIP (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – International Federation for Information Processing); VMÜ Syaset ve diplomasi fakültesi: NISPAcee (Orta ve Doğu Avrupa Enstitüleri ve Kamu Yönetimi Ağı Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), ECPR (Avrupa Siyasal Araştırmalar Konsorsiyumu – European Consorcium for Political Research), Sosyal Refah fakültesi: IASSW (Sosyal Çalışma Okulları Uluslararası Birliği – International Associaction of School of Social Work), EASSW (Avrupa Sosyal Çalışma Okulları Birliği – European Association of Schools of Social Work), EESRA SSW(Eastern European Sub-Regional Association of Schools of Social Work, VMÜ Hukuk fakültesü: ELFA (Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği – European Law Faculties Association); AALS (Amerikan Hukuk Okulları Birliği – Association of American Law Schools) üyeleridir. 

Vytautas Magnus Üniversitesi Dünya Litvanlarını bir araya getirmektedir

Vytautas Magnus Üniversitesi dünya litvanlarının akademik merkezi olmak istemektedir.

VMÜ „Dünya Litvanlar Üniversitesi“ („Pasaulio lietuvių universitetas“) projesi Dünya Litvan Diasporasını, Litvanya‘da ve yabancı ülkelerde yaşayan litvan soydaş ilim adamlarını bir araya getirmektedir.

Uluslararası Programlar ve Mübadeleri

İkili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, Vytautas Magnus Üniversitesi Avrupa, Asya, ABD genelinde dünyada 27 ülkede 73 üniversite ile işbirliği yapmaktadır. Bu sözleşmeye göre, öğrenci ve personel mübadeleleri, değişik seminerleri, konferansları, hem de ilmi araştırmaları ve stajları kapsamaktadır.

1999‘dan itibaren üniversitemiz Sokrates/Erasmus programına girmiştir. Bu programa 10 yıldan bu yana yaklaşık olarak 1200 öğrenci katılmıştır.

Üniversitemiz Gazi Üniversitesi de dahil Avrupa Üniversite Vakfı (The European University Foundation – Campus Europae (EUF-CE) Avrupa’da öğrenci değişimi ve gelişimi için yürütülen, Avrupa genelinde bir üniversite ağı olan Campus Europae projesine girmiştir.

Üniversitemizde 10 fakülte mevcuttur. Bunlar Dil-Tarih, İktisadi ve İdari Bilimler, Doğa Bilimleri, Bilişim, Katolik İlahiyatı, Güzel Sanatlar, Sosyal Hizmet, Sosyal Bilimler, Siyasi Bilimler ve Diplomasi ve Hukuk fakülteleridir.

2010 yılı için 30 lisans, 45 master (Pazarlama ve Uluslararası Ticaret, Baltık Bölgesi Çalışmaları, Doğu Asya Çalışmaları, Sosyal ve Siyasal Eleştiri, Gazetecilik, Sosyal Hizmet, Sosyal Antropoloji) ve 17 doktora programına katılmak isteyen öğrencilere açıktır.

Üniversitemizde Türkçe, Almanca, Japonca, Letonca, Çince, Portekizce, İspanyolca, Estonca, Latince, Norveççe, Lehçe, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Sırpça, Korece, Yabancılar için Litvanca ve Litvanca İşaret dili eğitimi olmak üzere 24 tane dil öğrenebilirsiniz.

2010 yılında VMÜ‘de 9500 öğrenci okumaktadır.

Vytautas Magnus Üniversitesi‘nde 11 ilmi dergi basılmaktadır. Bunlar. International Journal of Psychology, A Biopsychosocial Approachs, Art History & Criticism, EMERALD (Electronic Management Research Library Database), ERIC (Educational Resource Information Center), MLA (Modern Language Association International Bibliography), IPSA (International Political Science Abstracts), IBSS (International Bibliography of the Social Sciences).

Sanat alanları ve yaratıcı kendine ifade etmesi

VMU alanlarda kültürel yaşam kaynamaktadır. Burada önemli yıllık kültürel etkinlikler ve festivaller: Uluslararası Kaunas Jazz Festivali, Uluslararası Çağdaş Dans Festivali "Aura" gibi geçiyor. Vytautas Magnus Üniversitesi‘ndeki öğrenciler herhangi bir zorlukla karşılaşmadan bir tesis ya da klüp kurup yürütebilirler. Öğrenciler yeni klüp ve birlikler kurmak için oldukça heveslidir.

Vytautas Magnus Üniversitesinde 20 den fazla öğrenci kulübü vardır.

Alanları ile ilgili bilimsel sosyal, kültürel ve spor aktivite hazırlamayı içeren akademik kulüpler:

 • Edebiyat Kulübü (Akademinis literatų klubas „ALKAS")
 • Teoloji ve Yaşam Tartışma Kulübü (Akademinės sielovados komanda)
 • Politoloji Kulübü (Akademinis politologų klubas)
 • Baltık Dileri ve Kültürü Kulübü (klubas „Baltai“
 • İngiliz Dili ve Kültürü Kulübü (Anglistų klubas)
 • VMÜ İnsancil Kültürü külübü (klubas „Collegium Artes liberales“)
 • Müzik Kulübü (VDU Didžiosios aulos muzikos draugija)
 • „Diwan“ Doğuya Özgü Cemiyeti (Rytų bičiulių sambūris „Diwan“)
 • Ekonomistler Kulübü (klubas „VDU Economicus“)
 • Geleneksel Litvanya Kültürü Kulübü (Etnologų klubas)
 • Felsefeciler Kulübü (Filosofų klubas)
 • Japonya Kültürü Kulübü (Japonistikos klubas „Hashi“)
 • Tarihçiler Külübü (Istorikų klubas)
 • Cevre Külübü (Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“)
 • Radyo Amatörleri Kulübü (Radijo mėgėjų klubas)
 • Sosyoloji ve Psikoloji Kulübü (Psichologijos studentų asociacija)
 • Kültür, Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Meraklıları Kulübü (klubas „Sesija“)
 • İnsancıl Değerlere Saygı Hissedenler Kulübü („Studentų Santara“)
 • Sanatlar Merkezi (Menų centras)
 • Spor Merkezi (Sporto centras)
 • Medya alanları: Haber portalı mindaugas.vdu-lt.tit.lt; Üniversite gazetesi „Universitas Vytauti Magni“; VMÜ Radyosu; VMÜ TV.

Translated by: Aleksandr Ismailov, Lecturer at the VMU Foreign Languages Centre.

For more information please visit English pages.