Researchers


Add/Remove Filters (3 filters currently applied)
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.656 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Dačiolienė, IngridaSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Čubrinskas, VytisSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMigration and diaspora studies; ethnicity, nationalism and cosmopolitanism; politics of identity, heritage and social memory; post-socialist and postcolonial processes in Europe; Asia and Northern America; history, epistemology and politics of sociocultural anthropology and ethnology.
Kripienė, IevaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Daukšas, DariusSociologijos katedra Istorija / History
Kuznecovienė, JolantaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTautinės ir etninės tapatybės konstravimas, Lietuvių imigrantų integracijos naujose visuomenėse procesai, sociologiniai darbo aspektai, religingumo raiškos formos šiuolaikinėje visuomenėje, valstybės ir bažnyčios santykiai. / Development of national and ethnic identity; processes of integration of Lithuanian immigrants into new societies; sociological aspects of work; forms of religiosity in modern society; state and church relations.
Genys, DainiusSocialinių tyrimų centras Darbuotojas / Employee