Researchers


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.005 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Platačiūtė, VijaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / History
Pivoras, SauliusViešojo administravimo katedra Darbuotojas / EmployeeŽmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje valdymas, lyginamoji viešoji politika, Skandinavijos šalys / Management of human resources in the public sector, comparative public policy, Scandinavian countries
Milerytė, GiedrėIstorijos katedra Istorija / History
Dvorak, JaroslavVytauto Didžiojo universitetas Istorija / History
Drunga, Mykolas-JurgisViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeeObjektyvumas ir subjektyvumas žiniasklaidoje ir socialiniuose moksluose, užsienio ir Lietuvos diasporos žiniasklaida / Objectivity and subjectivity in the media and social sciences, foreign and Lithuanian diaspora media
Kuzmickaitė, Daiva KristinaViešojo administravimo katedra Istorija / History
Žindžiūtė, IevaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / HistoryViešasis administravimas / Public administration
Genys, DainiusEnergetinio saugumo tyrimų centras Darbuotojas / Employee
Juraitė, KristinaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePosovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija, medijos, kultūra / Transformation of post-Soviet society and media, media literacy, social responsibility communication, public space discourses, cultural and societal mediatization processes, visual communication, media, culture
Janauskas, GiedriusRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeŠaltojo karo laikų diplomatija, Baltijos emigrantų politinės veiklos po Antrojo Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas(is) / Cold War diplomacy, Baltic émigrés political actions since World War II, Baltic Sea region formation