Researchers


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-18 of 18 (Search time: 0.005 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Bučinskytė, IlonaVytauto Didžiojo universitetas Istorija / HistoryLietuvių išeivijos, ypač jos katalikiškosios srovės, istorija, Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas, migracijos istorija, šiuolaikinės migracijos tendencijos History of Lithuanian emigration, especially Catholic current emigration, social teaching of Catholic Church, migration history, trends of contemporary migration
Antanaitis, ArūnasIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Aleksandravičius, EgidijusIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Raškauskas, KęstutisIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Dapkutė, DaivaIstorijos katedra Darbuotojas / EmployeeIdėjinė ir politinė lietuvių veikla emigracijoje liberalioji lietuvių išeivijos srovė / Lithuanian idea and political activity in emigration liberal stream of Lithuanian emigrants
Milerytė, GiedrėIstorijos katedra Istorija / History
Aurylaitė, KristinaUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra Darbuotojas / EmployeeŠiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas Contemporary dramaturgy, dramaturgy theories; Canadian and South African literature, culture; ethnic minority literature; postcolonialism, multicultural studies; aspects of visuality in contemporary literature; naratology, cinematographic, digital narrative
Jovaišienė, DianaHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Drunga, Mykolas-JurgisViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeeObjektyvumas ir subjektyvumas žiniasklaidoje ir socialiniuose moksluose, užsienio ir Lietuvos diasporos žiniasklaida / Objectivity and subjectivity in the media and social sciences, foreign and Lithuanian diaspora media
Kasperavičiūtė, VitalijaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Vaicekauskas, ArūnasKultūrų studijų katedra Istorija / History
Balandis, EgidijusHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Buckley, IrenaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeXIX amžiaus lietuvių literatūra, retorika ir komunikacija, mitopoetiniai diskursai, senoji Lietuvos literatūra
Kuizinienė, DaliaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeIšeivijos literatūra ir kultūra, literatūros kritika, populiarioji kultūra
Danytė, Milda-JulijaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLietuvių diasporos istorija, kultūra, literatūra, tapatybės problematika. Žemaitės kūryba, feminizmas. Populiarios literatūros žanrai, ypač detektyviniai romanai įvairių šalių lyginamajame kontekste, Vaikų ir paauglių literatūra anglų kalba. Literatūrinio vertimo problematika
Janauskas, GiedriusRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeŠaltojo karo laikų diplomatija, Baltijos emigrantų politinės veiklos po Antrojo Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas(is) / Cold War diplomacy, Baltic émigrés political actions since World War II, Baltic Sea region formation
Petraitytė-Briedienė, AstaIstorijos katedra Darbuotojas / Employee1918–1940 m. m. Lietuvos istorija, Lietuvos diplomatijos istorija ir užsienio šalių diplomatinio korpuso Lietuvoje veikla, 1940–1991 m. m. lietuvių išeivijos istorija, Lietuvos diplomatinės tarnybos išeivijoje veikla History of Lithuania, history of Lithuanian diplomacy and activities of the foreign diplomatic corps in Lithuania in 1918-1940; history of Lithuanian emigration, activities of Lithuanian diplomatic service in emigration in 1940-1991
Čičelis, RamūnasLituanistikos katedra Darbuotojas / Employee

 

  • previous
  • 1
  • next