Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1151-1200 of 1301 (Search time: 0.051 seconds).
:
Relevance
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Juškevičienė, Audra Darbuotojas / Employee
Stukaitė, Dovilė Darbuotojas / Employee
Balčiūnas, Linas Darbuotojas / Employee
Vitkus, Giedrius Darbuotojas / Employee
Lisinskienė, AušraMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeSporto ir fizinio aktyvumo psichologiniai ir edukaciniai veiksniai, tarpasmeniniai santykiai sporte, šeimos įsitraukimas / Educational and psychological aspects of sports and physical activity, interpersonal relationships in youth sports, family involvement
Repovienė, RūtaMarketingo katedra Darbuotojas / EmployeeSkaitmeninis marketingas, turinio rinkodara, reklamos efektyvumas, kliento vertė / Digital marketing, content marketing, advertisement effectiveness, customer value
Malonaitis, ArvydasMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeGeležies amžiaus baltų visuomenės istorija / History of the Iron Age Baltic society
Įrankių ir ginklų tipologija ir ergonomika / Typology and ergonomics of tool and weapon
Senosios technologijos / Old technology
Žukienė, RasutėMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeModernizmo dailės raida Rytų Europoje, Lietuvos dailės raida XX amžiuje, Lietuvos dailės istorija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba Europos meno kontekstuose, Baltijos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos) kultūrų tarpusavio ryšiai, Lietuvos egzilio dailės istorija ir šiandieniniai procesai, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raida, sociokultūriniai procesai XX - XXI a. dailėje / Development of modernism in Eastern Europe, development of Lithuanian art in the 20th century, history of Lithuanian art, works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in the context of European art, intercultural relations of the Baltic States (Lithuania, Poland, Latvia), history of Lithuanian exile art and today's processes, contemporary Lithuanian and European art development, socio-cultural processes in the 20th century art
Stanys, VidmantasŽemės ūkio ir maisto mokslų institutas Darbuotojas / Employee
Sinkevičienė, JolantaBiologijos ir augalų biotechnologijos institutas Darbuotojas / EmployeeŽemės ūkio augalų ligos ir apsauga; Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje; Augalinių žaliavų tarša mikroskopiniais grybais / Fungal disease of agricultural plants; Plant protection in organic farming; Contamination of plant raw materials with microscopic fungi
Amšiejus, AlgirdasBiologijos ir augalų biotechnologijos institutas Darbuotojas / EmployeeBičių motinų veisimas, kovos metodai ir produktai nuo bičių kenkėjų bei ligų, bitininkavimo technologijų tobulinimas / Breeding of bee queens, methods and products from bee pests and diseases, development of beekeeping technologies.
De urraza, Maria joseSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Kukliauskienė, Giedrė EglėGamtos mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Malinauskas, GedasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeŠeimos narių patirtys migracijos procese, patirties rekonstrukcija naudojantis naratyvo metodologija, neįgaliųjų integracija ir įgalinimas (bendruomeninės socialinės paslaugos neįgaliesiems).
Briedienė, MonikaInformatikos fakultetas Darbuotojas / Employee
Kilpys, ValdasKatalikų teologijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Krilavičius, TomasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeKiber-fizinės sistemos (Cyber-physical systems, CPS) – specifikavimas, modeliavimas ir analizė, kompozicionalumas, fizinių ir skaitmeninių komponentų integravimas. Hibridinės sistemos. Formalus hibridinių sistemų modeliavimas, imitacinis modeliavimas ir analizė (Behavioural Hybrid Process Calculus, BHPC). Įrankiai darbui su hibridinėmis sistemomis (Bhave tool-set). Formalus kritinių sistemų modeliavimas, analizė ir verifikavimas. Įrankių integravimas ir interoperabilumas. Įrankių kūrimas ir integravimas akademinėje aplinkoje. Kiekybiniai metodai politologijoje. Balsuotojų grupavimas pagal balsavimą. (Lietuvių) kalbos apdorojimo technologijų (Natural Language Processing, NLP) taikymas programinėje įrangoje, ypač paieškoje / Natural language processing, information retrieval, data mining, application of data mining in political science, modeling and analysis of complex systems
Kasperienė, RasaKultūrų studijų katedra Darbuotojas / Employee
Kuizinienė, DovilėInformatikos fakultetas Darbuotojas / Employee
Mackutė-Varoneckienė, AušraTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeGlobalioji optimizacija, daugiakriterinis optimizavimas, daugiamačių duomenų vizualizacija, duomenų tyryba, lygiagretūs ir paskirstyti skaičiavimai / Global Optimization, Multi-objective Optimization, Multidimensional data Visualization, Data Mining, Optimal Process Design
Slavinskas, StasysJėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas Darbuotojas / EmployeeVidaus degimo varikliai, degimo proceso analizė, biodegalai, alternatyvūs degalai / Internal combustion engines, combustion process analysis, biofuels, alternative fuels
Baranauskas, RenaldasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Žukovskis, JanVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas Darbuotojas / Employee
Marcinkevičiūtė, LinaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas Darbuotojas / Employee
Pupinis, GediminasJėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas Darbuotojas / Employee
Gumbytė, MildaAplinkos ir ekologijos institutas Darbuotojas / EmployeeAplinkai draugiškų tepamųjų medžiagų kūrimas ir tyrimas; naujos biodyzelino gamybos žaliavos, biodegalų kokybės gerinimas, biodegalų aplinkosauginės savybės / Production of environmentally friendly lubricants and their properties; new raw materials for biodiesel fuel production; improvement of biofuels quality; the environmental performance of biofuels
Laurinaitis, KastytisJėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas Darbuotojas / EmployeeVidaus degimo varikliai, Mašinų diagnostika, Hidraulinės ir pneumatinės sistemos / Internal combustion engines, Car diagnostics, Hydraulic and pneumatic systems
Česonienė, LaimaPomologijos kolekcijų sektorius Darbuotojas / Employee
Didžiulienė, RasaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Snieškienė, VilijaFitopatologijos grupė Darbuotojas / Employee
Stankevičienė, AntaninaFitopatologijos grupė Darbuotojas / Employee
Manton, Michael GeoffreyMiško biologijos ir miškininkystės institutas Darbuotojas / Employee
Vyšniauskytė Rimkienė, JorūnėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeSocialinis darbas švietimo, globos sistemoje, socialinių gebėjimų lavinimo technologijos ir tyrimai, socialinis darbas su grupe ir šeima, jaunimu, socialinių darbuotojų profesinis rengimas.
Račys, DonaldasFortepijono katedra Darbuotojas / Employee
Girdžiūtė, LauraBioekonomikos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeRizika žemės ūkyje, integruotas rizikos vertinimas ir valdymas žemės ūkyje/Agriculture risk, integrated risk assessment and management in agriculture
Miceikienė, AstridaBioekonomikos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeKlimato kaitos valdymo finansinių instrumentų tyrimai/ Skaitmenizacijos poveikio viešiesiems finansams tyrimai/Optimalus apmokestinimas žemės ūkyje
Pažėraitė, AušraMarketingo katedra Darbuotojas / Employee
Kundrotas, GintautasMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / Employee
Aleksandravičius, EgidijusIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Dapkutė, DaivaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeIdėjinė ir politinė lietuvių veikla emigracijoje liberalioji lietuvių išeivijos srovė / Lithuanian idea and political activity in emigration liberal stream of Lithuanian emigrants
Dautartė, AnželikaAplinkos ir ekologijos institutas Darbuotojas / EmployeeVandens ekologija ir biologija, aplinkos apsauga, ekosistemų dinaminis tvarumas; Aquatic ecology and biology, environment protection, dinamic sustainability of ecosystems
Unikaitė-Jakuntavičienė, IngridaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePolitinė komunikacija, politinės kampanijos, rinkiminis elgesys, partijų ir kampanijų finansavimas, pilietybė, konfliktų sprendimas / Political communication, political campaigns, electoral behavior, party and campaign funding, citizenship, conflict resolution
Sadaunykaitė, JulijaMuzikos akademija Darbuotojas / Employee
Karpavičiūtė, IevaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai santykiai, tarptautinių santykių teorijos, saugumo studijos, regioninis saugumas, tarptautiniai režimai, ginklų kontrolė, užsienio politikos analizė, viešoji diplomatija, tarptautinė politinė ekonomija, tarptautinės organizacijos / International relations, theories of international relations, security studies, regional security, international regimes, arms control, foreign policy analysis, public diplomacy, international political economy, international organizations
Balčiūnaitienė, AstaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeInovatyvūs anglų kalbos dėstymo metodai; darnaus vystymosi kompetencijos plėtotė mokantis užsienio kalbos / Innovative methods of teaching English; the impact of foreign language learning on the development of sustainability competence
Česonienė, LaimaAplinkos ir ekologijos institutas Darbuotojas / EmployeeEkologija, vandens kokybė, ekologinis žemės ūkis
Šileikienė, DaivaAplinkos ir ekologijos institutas Darbuotojas / EmployeeAplinkos politika ir teisė, aplinkosauga, aplinkos chemija ir toksikologija, žmogaus ekologija\Environmental Policy and Law, Environmental Protection, Environmerntal Chemistry and Toxicology, Human Ecology
Yadian, DuŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Jonilienė, MarijaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Jucevičiūtė-Bartkevičienė, VaivaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee

 

Discover